Till sidans huvudinnehåll

Slam från enskilt avlopp

Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som ett hushållsavfall. Uppsala Vatten ansvarar för tömningen av enskilda avlopp i Uppsala kommun. Fastighetsägare som har enskild avloppsanläggning är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av slam. Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk.

Fastighetsägare som har enskild avloppsanläggning är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av slam. Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. 

Årlig tömning

Enskilda avloppsanläggningar ska, enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering, tömmas minst en gång per år. Hur många tömningar som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen samt anläggningens storlek och funktion.

Dispens

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan än en gång per år, kan du söka dispens för förlängt tömningsintervall hos Miljöförvaltningen.

Slamtömning av enskilt avlopp – uppsala.se (öppnas i ett nytt fönster)

Så går slamtömningen till

Några veckor innan det är dags för tömning får du ett brev där det framgår när tömningen blir. Oftast samordnas körningen så att fastigheter nära varandra töms samtidigt.

Om anläggningen inte kan hållas tillgänglig, måste du göra en avbeställning till vår kundtjänst. När anläggningen är tillgänglig för tömning igen beställer du en extra tömning, en så kallad ordertömning.

Kontakta kundtjänst

Ladda ner hämtschema

Här kan du se ditt hämtschema för slam utan att logga in.

Du kan självklart se ditt hämtschema som inloggad på Mina sidor också. Här kan du logga in på Mina sidor. 

Förhållanden på tömningsplatsen

Anläggningen ska vara åtkomlig och synlig och ska vara markerad med skylt märkt "slam". Har du ingen skylt, hör av dig så skickar vi en till dig.

Det är ditt ansvar att se till att slambilen kan komma fram till tömningsplatsen. Här finns en checklista över vad som krävs för att slambilen ska komma fram.

Extra tömning

Om du behöver en extra tömning, en så kallad ordertömning, hör du av dig till vår kundtjänst. Vi kan komma och tömma inom 24 timmar (på arbetsdagar) eller inom 5 arbetsdagar. Båda tömningarna är utöver ordinarie taxa och de har en tilläggskostnad utöver tömningskostnaden. Den inom 24 timmar är klassad som akuttömning och är det dyraste alternativet. För beställning av jourtömning utanför ordinarie öppettider hänvisar vi till valfri entreprenör. Observera att kostnaden för denna bestäms av respektive entreprenör och kan vara högre än Uppsala Vattens taxa.

Kontakta kundtjänst

Taxa

Aktuell taxa för tömning av slam hittar du under Betalning och avgifter.

Mer information

Vill du veta mer eller teckna ett abonnemang för hämtning av slam? Kontakta kundtjänst, så hjälper vi dig.

Kontakta kundtjänst