Till sidans huvudinnehåll

Slam från enskilt avlopp

Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som ett hushållsavfall. Uppsala Vatten ansvarar för tömningen av enskilda avlopp i Uppsala kommun. Fastighetsägare som har enskild avloppsanläggning är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av slam. Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk.

Årlig tömning

Enskilda avloppsanläggningar ska, enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering, tömmas minst en gång per år. Hur många tömningar som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen samt anläggningens storlek och funktion.

Dispens

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan än en gång per år, kan du söka dispens för förlängt tömningsintervall hos Miljöförvaltningen.

Slamtömning av enskilt avlopp – uppsala.se (öppnas i ett nytt fönster)

Extra tömning

Om du behöver en extra tömning, en så kallad ordertömning, hör du av dig till vår kundtjänst. Vi kan komma och tömma inom 24 timmar (på arbetsdagar) eller inom 5 arbetsdagar. Båda tömningarna är utöver ordinarie taxa och den inom 24 timmar är klassad som akuttömning och kostar därför lite mer. För beställning av jourtömning utanför ordinarie öppettider hänvisar vi till valfri entreprenör. Observera att kostnaden för denna bestäms av respektive entreprenör och kan vara högre än Uppsala Vattens taxa.

Kontakta kundtjänst

Taxa

Aktuell taxa för tömning av slam hittar du under Betalning och avgifter.

Mer information

Vill du veta mer eller teckna ett abonnemang för hämtning av slam? Kontakta kundtjänst, så hjälper vi dig.

Kontakta kundtjänst