Till sidans huvudinnehåll

Biologisk behandling

Ju mer livsmedelsavfall vi källsorterar, desto bättre mår vårt jordklot. Avfallet hämtas direkt i dina lokaler och körs vidare till vår biogasanläggning. Resultatet blir miljövänlig biogas för bilar och stadsbussar. En del av avfallet kan även användas som biogödsel.

Avtal med industrin

Vi erbjuder slakterier och andra företag inom livsmedelsindustrier förmånliga avtal. Detsamma gäller kommuner med matavfallsinsamling. Tillsammans tar vi fram en lösning som passar er.

Vill du veta mer?

Kontakta Lennart Nordin, sektionschef för biogasanläggningen,
tel:0187279371 för avtal och prisuppgift.