Till sidans huvudinnehåll

Asbest och tryckimpregnerat

Asbest och tryckimpregnerat klassas som farligt avfall. Enligt lag är vi skyldiga att ta emot och spara en kopia av uppvisat transportdokument vid mottagning. Samt sända en bekräftelse på mottagande till avsändare. Transport som saknar transportdokument kommer att nekas inleverans.

Asbest deponeras idag och måste därför även genomgå en grundläggande karakterisering.

Läs mer om blanketter och mottagning till deponi.

Slipers och telefonstolpar mellanlagras innan det transporteras vidare till förbränningsanläggning med särskild utvecklad rökgasrening som har tillstånd att krossa och förbränna slipers.