Till sidans huvudinnehåll

Asbest och tryckimpregnerat

Asbest och tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall. Enligt lag är vi skyldiga att ta emot och spara en kopia av uppvisat transportdokument vid mottagning. Transport som saknar transportdokument kommer att nekas inleverans.

Här finns en mall på transportdokument till Hovgårdens avfallsanläggning. Det går bra att använda ett annat transportdokument, så länge det innehåller samma uppgifter som mallen.

Enligt lag som trädde i kraft 2020 måste även avfallslämnare, transportörer och mottagare av farligt avfall rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. På Hovgården rapporterar vi enbart som mottagare, utifrån era uppgifter i transportdokumentet.

Asbest deponeras idag och måste därför även genomgå en grundläggande karakterisering. Läs mer om blanketter och mottagning till deponi.

Slipers, telefonstolpar och annat tryckimpregnerat trä mellanlagras innan det transporteras vidare till förbränningsanläggning med särskild utvecklad rökgasrening som har tillstånd att krossa och förbränna slipers.