Prislista Hovgården 2023

Prislistan som gäller från 1 januari 2023. Följande priser gäller för företag som registrerat sig som kund på Hovgården. Minsta avgift som debiteras är avgiften för 500 kilo avlämnat avfall.

Har du frågor eller saknar något i prislistan, hör av dig till oss på 018-727 93 80.

Klicka på avfallsslagen för att läsa mer om dem och se priset per ton. Samtliga priser är exklusive moms.

Här kan du ladda ner prislistan för 2023 för utskrift. Pdf, 162.1 kB.

Här finns prislistan som börjar gälla 1 januari 2024.

Här kan du se vad du kan lämna till Hovgården och hur du gör för att bli kund.

Avfall till sorteringsplattan

Blandat avfall
Blandat avfall, storsäck
Brännbart avfall
Brännbart avfall, storsäck
Brännbart avfall, överstort
Metall
Plast blandad
Plast återvinningsbar

Avfall till behandling

Oljeförorenade massor
Sand för avvattning
Komposterbart industriavfall

Avfall till mellanlager

Trä
Park- och trädgårdsavfall
Ris
Stubbar och stockar
Bygg- och rivningsmassor
Bygg- och rivningsmassor, storsäck
Betong och sten
Gips för återvinning
Glas

Farligt avfall

För att få lämna dessa avfall krävs uppvisande av transportdokument Pdf, 111.1 kB..
För att få lämna asbest ska du dessutom lämna in en ifylld blankett Grundläggande karaktärisering. Pdf, 239.4 kB.

Tryckimpregnerat träavfall
Asbest (ska vara inplastat)

Avfall till deponi

För att få lämna dessa avfall krävs en ifylld blankett Grundläggande karaktärisering. Pdf, 239.4 kB.
För att få lämna trä- och torvaskor ska du dessutom lämna in en ifylld blankett uppgifter om torv- och träbränsleaska. Pdf, 286.2 kB.

Blandat avfall till deponi
Gips till deponi
Isolering till deponi
Avfall till deponi som behöver täckas
Förbränningsaska
Förorenade bygg- och rivningsmassor

Tilläggsavgifter

Ej tillåtet avfall, däck
Ej tillåtet avfall, enstaka föremål
Ej tillåtet avfall, flertal föremålAvfall till sorteringsplattan

Blandat avfall

Blandat avfall för sortering. Får innehålla exempelvis brännbart, icke brännbart, metall, deponi, plast, glas, betong- och sten.
Får ej innehålla: avfall som ingår i producentansvar, farligt avfall, elektronikprodukter, vitvaror, gummidäck, matavfall, park- och trädgårdsavfall, CFC-isolering, asbest, batterier och riskavfall.

1 350 kronor per ton

Blandat avfall, storsäck

Blandat avfall för sortering. Får innehålla exempelvis brännbart, icke brännbart, metall, deponi, plast, glas, betong- och sten.
Får ej innehålla: avfall som ingår i producentansvar, farligt avfall, elektronikprodukter, vitvaror, gummidäck, matavfall, park- och trädgårdsavfall, CFC-isolering, asbest, batterier och riskavfall.

1 375 kronor per ton

Brännbart avfall

Utsorterat brännbart avfall. Bara enheter mindre än 0,5x0,5x0,5 meter.
Får ej innehålla: Farligt avfall, elektronikprodukter, vitvaror, gummidäck, matavfall, park- och trädgårdsavfall, gipsskivor, CFC-isolering, asbest, batterier och riskavfall.

1 175 kronor per ton

Brännbart avfall, storsäck

Utsorterat brännbart avfall. Bara enheter mindre än 0,5x0,5x0,5 meter.
Får ej innehålla: Farligt avfall, elektronikprodukter, vitvaror, gummidäck, matavfall, park- och trädgårdsavfall, gipsskivor, CFC-isolering, asbest, batterier och riskavfall.

1 200 kronor per ton

Brännbart avfall, överstort

Utsorterat brännbart avfall. Enheter större än 0,5 x 0,5 x 0,5 m.
Får exempelvis ej innehålla: farligt avfall, vitvaror, matavfall, däck, CFC-isolering, asbest, elektronikskrot, park och trädgårdsavfall, gipsskivor, batterier, riskavfall, sten, betong, kakel och klinkers.

1 225 kronor per ton

Metall

Skrot, metaller.
Får ej innehålla: elektronikprodukter, gastuber, brandsläckare, batterier.

Lämnas utan kostnad

Plast, blandad

Får endast innehålla plast. Återvinningsbar plast sorteras ut.
Får ej innehålla: plastförpackningar som ingår i producentansvaret.

1 450 kr per ton

Plast, återvinningsbar

Plast som sorteras och skickas till återvinning. Får innehålla sopkärl av HDPE- och LDPE-kvalitet, rör av HDPE 80, HDPE 100 och PP/PE.
Får ej innehålla: svetsmuffar, kopplingar, rör med kappa, PVC med mera.

1 200 kr per ton

Avfall till behandling

Oljeförorenade massor

Mindre mängd massor som är förorenade med dieselolja eller hydraulolja.

1 450 kronor per ton

Sand för avvattning

Slamformigt avfall innehållande vatten, sand, sten och grus samt mindre mängd organiskt material.
Ej förorenat med exempelvis olja. Vid tveksamhet om eventuella föroreningar ska analysprotokoll medföras.

800 kronor per ton

Komposterbart industriavfall

Ska vara komposterbart. Ej vätskor.

930 kronor per ton

Avfall till mellanlager

Trä

Träfraktioner med inslag av limträ, skivor och målat trä med begränsat inslag av spik och beslag.
Får ej innehålla: Impregnerat trä, slipers och ris.

250 kronor per ton

Park- och trädgårdsavfall

Blandat grönavfall, ris och grenar.
Får ej innehålla: stubbar, stenar, glas, plast eller jord.

500 kronor per ton

Ris

Enbart ris och grenar.
Får ej innehålla: stubbar, löv, plast, glas, sten, jord, gräs eller mindre buskar.

300 kronor per ton

Stubbar och stockar

Med begränsat inslag av jord och sten.

1 100 kronor per ton

Bygg- och rivningsmassor

Schakt- och rivningsmassor med betong, asfalt, lättbetong, kakel och tegel med begränsat inslag av armering, kablar och dylikt. Ej förorenat.

650 kronor per ton

Bygg- och rivningsmassor, storsäck

Schakt- och rivningsmassor med betong, asfalt, lättbetong, kakel och tegel med begränsat inslag av armering, kablar och dylikt. I storsäck. Ej förorenat.

675 kronor per ton

Betong och sten

Betong, sten, kakel och tegel fritt från armering, kablar och dylikt. Bara enheter mindre än 0,2x0,2x0,2 meter. Ej förorenat.

150 kronor per ton

Gips för återvinning

Ren gips till återvinning.
Får exempelvis ej innehålla: isolering, grus, plast, kakel, klinker, reglar.

950 kr per ton

Glas

Rena lass innehållande glas från till exempel fönster, glaspartier och liknande.
Får ej innehålla: fönsterkarmar av trä, glasförpackningar, porslin.

1 215 kr per ton


Farligt avfall

För att få lämna dessa avfall krävs uppvisande av transportdokument Pdf, 111.1 kB..
För att få lämna asbest ska du dessutom lämna in en ifylld blankett Grundläggande karaktärisering. Pdf, 239.4 kB.


Tryckimpregnerat träavfall

Tryckimpregnerat virke och slipers med begränsat inslag av spik och beslag.

1 995 kronor per ton

Asbest

Asbesthaltigt avfall, eternit och dylikt. Avfallet ska vara inplastat.

1 500 kronor per ton

Avfall till deponi

För att få lämna dessa avfall krävs en ifylld blankett Grundläggande karaktärisering. Pdf, 239.4 kB.
För att få lämna trä- och torvaskor ska du dessutom lämna in en ifylld blankett uppgifter om torv- och träbränsleaska. Pdf, 286.2 kB.


Blandat avfall till deponi

Blandat avfall där avfallet består av fast icke-farligt avfall med mindre än 5 procent brännbart eller organiskt material.

1 250 kronor per ton

Gips till deponi

Avfall som består av gips. Inslag av brännbart eller organiskt material ska vara mindre än 5 procent.

1 250 kronor per ton

Isolering till deponi

Avfall som består av isolering. Inslag av brännbart eller organiskt material ska vara mindre än 5 procent.

1 325 kronor per ton

Avfall till deponi som behöver täckas

Avfall som på grund av damning, lukt eller liknande måste täckas vid deponering. Fast avfall som innehåller mindre än 5 procent brännbart eller organiskt material.

1 615 kronor per ton

Förbränningsaska

Som kan användas i konstruktionsändamål.

1 250 kronor per ton

Förorenade bygg- och rivningsmassor

Schakt- och rivningsmassor med betong, asfalt, lättbetong, kakel eller tegel som är förorenade med till exempel olja eller stenkolstjära.

1 250 kronor per tonTilläggsavgifter

Se respektive fraktion för exempel på vad de inte får innehålla.

Ej tillåtet avfall, däck

100 kronor per däck

Ej tillåtet avfall, enstaka föremål

2 000 kronor per lass

Ej tillåtet avfall, flertal föremål

5 000 kronor per lass

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-11-17T13:42:47
Last modified:
2023-11-28T16:20:53
Published:
2022-11-17T13:47:05
Last published:
2023-11-28T16:20:53
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
prislista-hovgarden

EPI.Id
c42628d316ec4edc84e23f0c23b6ae92