Hoppa till innehållet

Vi sorterar ditt avfall

Vi vet att byggarbetsplatser sällan har gott om plats eller möjlighet till att sortera avfall i specifik container. Vi erbjuder därför sortering av ditt avfall. Miljönyttan eller vinsten behöver inte vara större med fler containrar som kräver utrymme och mer transporter.

Kör in ditt blandade grov och industriavfall till oss. Sorteringen utförs av personal med mångårig erfarenhet av sortering och de sorterar ut material med stor precision med hjälp av grävmaskin och när det krävs - för hand.

Vi sorterar ut ditt avfall i följande fraktioner:

  • metall (rostfritt, aluminium, järn)
  • betong, sten, jord, tegel
  • gips
  • isolering
  • trä
  • brännbart
  • elkablage

Straffavgift

Osorterat avfall får inte innehålla hälsofarligt avfall, avfall som klassas som farligt avfall, elektronikprodukter, batterier eller riskavfall. Alla lass med osorterat avfall kontrolleras och om otillåtet material finns i lasset tas en straffavgift ut. 

Är du osäker över vad ditt avfall klassas som, kontakta oss så hjälper vi dig.