Till sidans huvudinnehåll

Vi sorterar ditt avfall

Vi vet att det i verksamheter inte alltid finns gott om plats eller möjlighet till att sortera grovavfall i specifik container. Vi erbjuder därför sortering av ditt avfall. Miljönyttan eller vinsten behöver inte vara större med fler containrar som kräver utrymme och mer transporter.

Kör in ditt blandade grov- och industriavfall till oss. Sorteringen utförs av personal med mångårig erfarenhet av sortering och de sorterar ut material med stor precision med hjälp av grävmaskin och när det krävs - för hand.

För bygg- och rivningsavfall är det avfallsproducentens ansvar att sortera ut avfallet i fraktionerna trä, mineral, metall, glas, plast och gips. Vi tar givetvis emot dessa fraktioner på vår anläggning och dessa kvalitetkontrolleras för att uppnå högsta möjliga kvalitet på materialet. Avfallsproducenter som har erhållit dispens från sorteringskravet är välkomna att lämna sitt osorterade bygg- och rivningsavfall på Hovgården.

Vi sorterar ut ditt avfall i följande fraktioner:

  • metall (rostfritt, aluminium, järn)
  • betong, sten, jord, tegel, klinker, keramik
  • gips
  • isolering
  • trä
  • brännbart
  • elkablage
  • glas

Straffavgift

Osorterat avfall får inte innehålla hälsofarligt avfall, avfall som klassas som farligt avfall, elektronikprodukter, batterier eller riskavfall. Alla lass med osorterat avfall kontrolleras och om otillåtet material finns i lasset tas en straffavgift ut. 

Är du osäker över vad ditt avfall klassas som, kontakta oss så hjälper vi dig.