Till sidans huvudinnehåll

Papperspåsar för företag och verksamheter

I Uppsala kommun använder vi papperspåsar för matavfall. För verksamheter planeras det bli obligatoriskt att ha infört papperspåsar för matavfall under första kvartalet 2022.

Hur införs papperspåsar för matavfall hos företag och verksamheter?

Precis som idag måste företag och verksamheter själva köpa systemet för att hantera matavfall. 

Från och med 2022 kommer verksamheter och företag kunna köpa papperspåsar och hållare i storlekarna 8 eller 45 liter från Uppsala Vatten.

Verksamheter kan redan nu köpa godkända papperspåsar och hållare från andra aktörer på marknaden. Det finns flera aktörer som säljer godkända påsar i många olika storlekar. Kom ihåg att det är viktigt att köpa ventilerade hållare till papperspåsarna, eftersom det är avdunstningen av fukt från papperspåsarna som får det att fungera.

Verksamheter som köper in papperspåsar genom andra leverantörer än Uppsala Vatten måste säkerställa att de uppfyller standarden SS EN-13432

Skolor och förskolor

Uppsala Vatten arbetar aktivt med kunskaperna om återvinning hos barn och unga. Vi ser ett stort mervärde i att barn och unga inom ramen för pedagogiska verksamheter kan hantera matavfall på samma sätt som hemma.

Pedagogiska verksamheter kan, utan extra avgift för utrustning och distribution, beställa samma papperspåsar och påshållare som för hushåll. Kravet för att få utrustningen kostnadsfritt är att den används under utbildningstillfällen i klassrum eller motsvarande på till exempel förskolor eller under hemkunskapslektioner. 

Uppsala Vatten kan inte stå för utrustning som ska placeras i allmänna ytor eller användas i andra delar av verksamheten, exempelvis i pausrum för lärare, skolmatsalen eller i korridorer. För dessa delar måste skolor och förskolor skaffa utrustning på samma sätt som för andra verksamheter.

Utbud av påsar från januari 2022

När den nya avfallstaxan börjar gälla från januari 2022 kommer Uppsala Vatten att kunna erbjuda verksamheter att köpa papperspåsar och hållare i följande storlekar:

 
Emballage/ påshållare
Verksamheter/ institutionsboenden
Skolor och förskolor
Papperspåsar, 8 liter

Enligt avgift

Ingen extra avgift för utrustning till undervisning
Distribution av papperspåse, 8 liter

Enligt avgift

Ingen extra avgift för utrustning till undervisning
Påshållare, 8 liter

Enligt avgift

Ingen extra avgift för utrustning till undervisning
Distribution av påshållare, 8 liter

Enligt avgift

Ingen extra avgift för utrustning till undervisning
Papperspåsar, 45 liter

Enligt avgift

-
Distribution av papperspåse, 45 liter

Enligt avgift

-
Påshållare, 45 liter

Enligt avgift

-
Distribution av påshållare, 45 liter

Enligt avgift

-
Papperssäck, (insatssäck i kärl), 110 - 130 liter

Enligt avgift

-

Distribution av papperssäck, (insatssäck i kärl),
110 - 130 liter

Enligt avgift

-