Biologisk behandling

Ju mer livsmedelsavfall vi källsorterar, desto bättre mår vårt jordklot. Avfallet hämtas direkt i dina lokaler och körs vidare till vår biogasanläggning. Resultatet blir miljövänlig biogas för bilar och stadsbussar. En del av avfallet kan även användas som biogödsel.

Schematisk bild över biogasproduktionen. Klicka för en större bild.

Avtal med industrin

Vi erbjuder slakterier och andra företag inom livsmedelsindustrier förmånliga avtal. Detsamma gäller kommuner med matavfallsinsamling. Tillsammans tar vi fram en lösning som passar er.

Förpackat matavfall

Från 1 januari 2024 gäller en ny lag för förpackat matavfall. Den som har förpackat matavfall som ska gå till återvinning måste skilja matavfallet från förpackningen. Detta för att förpackningen enligt den nya lagen ska återvinnas.

På Uppsala Vattens biogasanläggning tar vi emot förpackat matavfall, men kan inte erbjuda en tjänst där förpackningarna eftersorteras och återvinns. I de fall vi får förpackat matavfall på pall tar vi bort pallen, sträckfilmen, och omslagsförpackningar. Själva konsumentförpackningen blir efter våra maskiner ett rejekt som går till energiåtervinning.

Om du är en aktör inom livsmedelsbranschen, till exempel grossist eller livsmedelsbutik, får du gärna kontakta oss om du har frågor.

Vill du veta mer?

Kontakta Lennart Nordin, sektionschef för biogasanläggningen,
telefon 018-727 93 71 för avtal och prisuppgift.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T23:15:34
Last modified:
2023-12-18T13:52:25
Published:
2022-04-08T12:37:47
Last published:
2023-12-18T13:52:44
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
biologisk-behandling

EPI.Id
d0f157c762f746f0abc51302be0cde86