Till sidans huvudinnehåll

Betalning och avgifter

VA- och avfallsabonnemang, mottagning av grovavfall, behandling av organiskt avfall eller provtagning och analys av vatten – här hittar du aktuella priser och avgifter. Välj i menyn.

Varför får jag flera olika fakturor på en och samma gång?

Den 1 april infördes en ny VA-taxa i Uppsala. Eftersom den har en annorlunda konstruktion jämfört med den gamla så fick alla kunder en slutfaktura enligt den gamla VA-taxan. Slutfaktureringen skickades ut till alla kunder i början på april och du fakturerades då för dina VA-tjänster för tiden sedan din senaste faktura fram till den 31 mars. 

I dagarna har många företag och bostadsrättsföreningar fått flera fakturor från oss. Det har att göra med övergången till den nya VA-taxan i våra debiteringssystem. De första faktureringsomgångarna med den nya taxan blev försenade, vilket gör att många kunder fått upp till tre olika fakturor de senaste dagarna. Fakturorna gäller olika perioder och alla ska betalas. Vi beklagar de problem som eventuellt kan ha uppstått med att ha fått flera fakturor samtidigt.

Om du har månatlig faktureringen så kommer fakturorna för april, maj och juni att komma i ett tätare intervall än vanligt, men de kommer att ha olika sistadatum för inbetalning.

Din totala årsavgift påverkas inte av att du fick fakturor i ett tätare intervall än du brukar.

Mer information och frågor och svar om den nya taxan finns under Ny VA-taxa 2020.

Har du några frågor?

Undrar du något över aktuella prislistor eller har du särskilda önskemål? Kontakta vår kundtjänst så hjälper de till.

Kontakta kundtjänst