Till sidans huvudinnehåll

Abonnemangstaxa

Våra abonnenter betalar cirka 5 öre per liter dricksvatten och då ingår även rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten. Ganska billigt för världens viktigaste livsmedel!

Varför får jag flera olika fakturor på en och samma gång?

Den 1 april infördes en ny VA-taxa i Uppsala. Eftersom den har en annorlunda konstruktion jämfört med den gamla så fick alla kunder en slutfaktura enligt den gamla VA-taxan. Slutfaktureringen skickades ut till alla kunder i början på april och du fakturerades då för dina VA-tjänster för tiden sedan din senaste faktura fram till den 31 mars. 

Om du är villakund så har du redan fått en faktura enligt den nya taxan. Är du inte villakund och saknar din faktura för april månad så kommer du att få den fakturan i början av juni. Om du inte fått din faktura under juni kan det bero på att vi fortfarande arbetar med att få fram uppgifter kring någon av dina fastigheter. Vi kommer att fakturera dig så fort det arbetet är klart.

Om du har månatlig faktureringen så kommer fakturorna för april, maj och juni att komma i ett tätare intervall än vanligt, men de kommer att ha olika sistadatum för inbetalning.

Din totala årsavgift påverkas inte av att du fick fakturor i ett tätare intervall än du brukar.

Mer information och frågor och svar om den nya taxan finns under Ny VA-taxa 2020.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften betalas vid anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet. Anläggningsavgiften består av fem olika delavgifter: förbindelsepunktsavgift, servisavgift, lägenhetsavgift, tomtyteavgift och grundavgift för dagvatten utan förbindelsepunkt.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av tre avgifter:

  1. Fast avgift á 2 500kr. Den fasta avgiften är en avgift som alla VA-kunder betalar för att vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen. De allra flesta betalar 1 fast avgift. Har en fastighet begärt att få flera VA-anslutningar tillkommer en fast avgift för varje tillkommande anslutning. Den fasta avgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  2. Lägenhetsavgift á 1 435kr. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på. Lägenhetsavgiften betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod.

  3. Förbrukningsavgift. En avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. En kubikmeter vatten kostar 16,68 kr.

VA-taxa 

Nuvarande taxa gäller från och med den 1 april 2020. 

Läs taxan direkt på hemsidan här.

Läs taxan som nedladdningsbar PDF här.

Fakturamottagare

Enligt vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. De vi godkänner som fakturamottagare är den som äger fastigheten eller innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller dylikt. Hyresgäster kan alltså inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem.

Fakturaförklaring

Här finns en förklaring över de centrala begreppen på din faktura. Observera att förbrukningsavgiften baseras på den senaste avläsningen och er beräknade årsförbrukning.  Debiteringen på fakturan är därför preliminär. Om vi har tagit för mycket (förbrukningen har minskat) eller för lite (förbrukningen har ökat) betalt så justeras det på kommande fakturor.

Kontrollera gärna om den beräknade mätarställningen stämmer på mätaren i slutet av den period som fakturan gäller. Om den inte gör det så får ni gärna rapportera in mätarställningen.

Fakturaförklaring företag VA taxa 2020.pdf

Fakturaförklaring för bostadsrättsföreningar (pdf) (öppnas i ett nytt fönster)

Räkna ut din årskostnad

Eftersom brukningstaxan till viss del är rörlig så beror din årskostnad på hur mycket vatten du gör av med under ett år. Använd vårt verktyg för att räkna ut hur mycket din årskostnad blir.

Räkna ut din årskostnad