Hoppa till innehållet

Trycksaker och blanketter

Här kan du ladda ner våra trycksaker, taxor och blanketter som pdf-filer. Observera att du kan fylla i de flesta filerna direkt på datorn innan du skriver ut dem för underskrift. Du kan också välja att få trycksaker hemskickade genom att kontakta vår kundtjänst.

De årtal som finns i namnet på dokumenten är när de senast uppdaterades.

Blanketter

Vatten och avlopp

Anmälan VA-anslutning enbostadshus, flerbostadshus. Fylls i direkt på skärmen (extern länk)

Anmälan om anslutning av byggvatten.pdf

Anmälan om VA-anslutning för flerbostadshus industrier och övriga fastigheter.pdf

Anmälan om VA-anslutning för enbostadshus villor radhus.pdf

Anslutningsanmälan Svia Skölsta.pdf

Ansökan om reduktion av VA-avgift.pdf

Inflyttningsanmälan VA- och eller avfallsabonnemang hushåll.pdf

Inflyttningsanmälan VA- och eller avfallsabonnemang företag.pdf

Ansökan om nyckel till vattenkiosk.pdf

Inventering vacuumsystem.pdf

Avfall och återvinning

Ansökan om tankkort för fordonsgas.pdf

Ansökan om ny pinkod till ditt tankkort för fordonsgas.pdf

Ansökan om gemensam hantering av slamanläggning.pdf

Ansökan om gemensamt hämtställe av hushållsavfall.pdf

Ansökan återvinningskort för företag.pdf

Ansökan om uppehåll i sophämtning och eller slamtömning.pdf

Grundläggande karakterisering deponering Hovgården.pdf

Inflyttningsanmälan VA- och eller avfallsabonnemang hushåll.pdf

Inflyttningsanmälan VA- och eller avfallsabonnemang företag.pdf

Intyg om bortkopplat vakuumsystem.pdf

Sorteringsskyltar

Sorteringsskyltar i A4-format.pdf

Sorteringsskyltar i A3-format.pdf

Sorteringsskyltar 12x12,5 cm.pdf

Trycksaker

Vatten och avlopp

VA-fakta för fastighetsägare.pdf

Vattenförsörjningen i Uppsala stad.pdf

Avloppsrening vid Kungsängsverket.pdf

Dricksvatten från enskilda brunnar – så tolkar du analysresultaten 2018.pdf

Information om mätarbrunn och mätarplatsens utformning.pdf

Avfall och återvinning

Ditt avfall är inget skräp.pdf

Biogasanläggningen vid Kungsängens gård.pdf

Välkommen till Hovgården.pdf

Miljörapporter

Biogasanläggningen vid Kungsängens gård Miljörapport 2016.pdf

Björklinge avloppsreningsverk Miljörapport 2016.pdf

Fyrislunds mellanlagringsstation Miljörapport 2016.pdf

Hovgårdens avfallsanläggning Miljörapport 2016.pdf

Kungsängsverkets avloppsreningsverk Miljörapport 2016.pdf

Storvreta avloppsreningsverk Miljörapport 2016.pdf

Taxor, prisbilagor och föreskrifter

Anläggningstaxa för vatten och avlopp 2018.pdf

Anläggningstaxa för vatten och avlopp prisbilaga 2018.pdf

Anläggningstaxa för vatten och avlopp prisbilaga Skölsta och Jälla.pdf

Brukningstaxa för vatten och avlopp 2018.pdf

Brukningstaxa för vatten och avlopp prisbilaga 2019.pdf

Taxa för hushållsavfall 2016.pdf

Taxa för slam från enskilt avlopp 2016.pdf

Taxa för latrintank 2015.pdf

ABVA – Allmänna bestämmelser för Uppsala kommuns vatten- och avloppsanläggning.pdf

Prislista analyser Uppsala Vattens vattenlaboratorium 2019.pdf

Prislista Hovgården 2017.pdf

Renhållningsordning Uppsala Kommun.pdf

För att visa pdf-filer behöver du ha en pdf-läsare, till exempel Adobe Reader. Hämta Adobe Reader här.