Till sidans huvudinnehåll

Abonnemang för dricksvatten och avloppsvatten

Inflyttning, ombyggnad eller nybyggnad? Här hittar du information om abonnemang, anmälan, avgifter och andra viktiga tjänster. Hittar du inte svar på dina frågor, kontakta gärna vår kundtjänst.

Uppsala Vatten ansvarar för kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Alla fastighetsägare som är anslutna ska betala avgift enligt aktuell taxa för vatten och avlopp.

Anmäl ägarbyte

När du säljer din fastighet ansvarar du för att både du och köparen fyller i och skriver under ägarbytesanmälan. Ifylld och underskriven anmälan ska sedan vara oss tillhanda när de nya ägarna tillträder fastigheten. Avläsning av vattenmätaren måste göras på tillträdesdagen. Ägarbytesanmälan gäller abonnemang både för dricksvatten och avlopp och för hushållsavfall. Ägarbytesblankett beställer du under Mina sidor, eller genom att kontakta kundtjänst.

Mina sidor – Mitt abonnemang

Anmäl inflyttning i nybyggd fastighet

När du som fastighetsägare tillträder en nybyggd fastighet ansvarar du för att fylla i en inflyttningsanmälan och skicka in den till oss.

Inflyttningsanmälan (pdf)

Anmäl VA-anslutning för nybyggd fastighet

Om du ska bygga en ny fastighet inom ett område med kommunalt vatten och avlopp, måste du alltid göra en anmälan om VA-anslutning och lämna in en situationsplan/VA-ritning. Skicka in anmälan till oss i god tid innan din fastighet ska anslutas. Den kvalitetsansvarige för byggnationen ansvarar för att anslutningen blir rätt utförd.

Anmälan VA-anslutning enbostadshus, flerbostadshus och industrier. Fylls i direkt på skärmen (extern länk) (öppnas i ett nytt fönster)

Anmäl ombyggnad och tillbyggnad

Ska du bygga om eller bygga till din fastighet kan det innebära att du får betala en kompletterande anläggningsavgift. Vid byggnationen ska mätarplatsen utformas enligt gällande bestämmelser. Du måste alltid göra en anmälan om VA-anslutning och lämna in en situationsplan/VA-ritning. Skicka in anmälan till oss i god tid innan din fastighet ska anslutas. OBS! Tänk på att servisventilen endast får öppnas och stängas av behörig personal.

Anmälan VA-anslutning enbostadshus, flerbostadshus och industrier. Fylls i direkt på skärmen (extern länk) (öppnas i ett nytt fönster)

Taxa

Aktuella taxor och prisbilagor för dricksvatten och avlopp hittar du under Betalning och avgifter.