Avloppsvatten

Som företagare måste du känna till vilka regler som gäller för utsläpp av avloppsvatten. Utsläpp av till exempel fett, spillolja och färgrester kan skada våra ledningar, ställa till problem vid reningen och orsaka skador i miljön, då många skadliga ämnen inte kan tas bort i reningsprocessen.

De metaller och andra skadliga ämnen som kommer till våra reningsverk med avloppsvattnet har till stor del sitt ursprung hos olika verksamheter i kommunen. Reningsverken, som framförallt är till för att rena hushållens spillvatten, har inte möjlighet att rena bort dessa ämnen på ett bra sätt. Därför är det viktigt att verksamheter som hanterar skadliga ämnen själva renar avloppsvattnet innan de släpper vidare vattnet till det kommunala ledningsnätet. På så sätt kan såväl vattnet som släpps vidare ut i vår närmiljö och vårt slam hållas rena från föroreningar.

Några tips för dig som företagare

  • Kartlägg företagets utsläpp av föroreningar till vatten. Sätt upp mål för hur mycket ni ska minska utsläppen.
  • Effektivisera processerna så att användandet av kemikalier minimeras.
  • Byt ut farliga kemikalier mot mindre farliga.
  • Gör en riskanalys. Utsläpp vid olika former av haverier, exempelvis läckage och överfyllnad, kan bli förödande för vattenkvaliteten. Förebygg genom att göra en riskanalys av kemikaliehanteringen och se till så att kemikalier förvaras säkert.
  • Använd alltid god reningsteknik för företagets utsläpp.

Undrar du över något?

Prata med oss, så får du veta mer om hur du löser företagets utsläpp på ett miljöriktigt och ekonomiskt sätt.

Kontakta oss genom vår kundservice på kundservice@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 94 00.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T22:12:10
Last modified:
2024-05-03T15:36:25
Published:
2019-05-07T22:16:11
Last published:
2024-05-03T15:36:25
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
avloppsvatten

EPI.Id
4dfcd869b86c4af7ad20ff1d2b7983f5