Vilka kemikalier använder din verksamhet?

Uppsala Vatten ansvarar för rening av avloppsvatten i Uppsala kommun. Miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga, så kallade A- och B-verksamheter ska skicka in förteckningar över de kemikalier som används inom verksamheten. Även prioriterade C- och U-verksamheter ska skicka in kemikalielistor.

Uppsala Vatten begär in kemikalielistor med jämna mellanrum.

Handlingsplan för utfasningsämnen

Använder din verksamhet ämnen som är klassade som utfasningsämnen skickar du in en handlingsplan till oss. Handlingsplanen ska beskriva hur och när ämnen ska bytas ut mot miljövänligare alternativ.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-08T23:31:56
Last modified:
2023-03-29T13:30:58
Published:
2019-05-08T23:36:19
Last published:
2023-03-29T13:30:58
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
kemikalier

EPI.Id
f70ee41fbba44a9e8c1d5a7e29cbc62c