Till sidans huvudinnehåll

Vilka kemikalier använder din verksamhet?

Uppsala Vatten ansvarar för rening av avloppsvatten i Uppsala kommun. Miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga, så kallade A- och B-verksamheter ska skicka in förteckningar över de kemikalier som används inom verksamheten. Även prioriterade C- och U-verksamheter ska skicka in kemikalielistor.

A- och B-verksamheter har rapporterat in förteckningar under 2013 och 2014. Inrapportering från prioriterade C- och U-verksamheter kommer att ske under hösten 2017. Uppföljningar kommer att ske med ett intervall om vart femte år.

Handlingsplan för utfasningsämnen

Använder din verksamhet ämnen som är klassade som utfasningsämnen skickar du in en handlingsplan till oss. Handlingsplanen ska beskriva hur och när ämnen ska bytas ut mot miljövänligare alternativ.

Skicka in uppgifterna

Du skickar handlingsplan till Uppsala Vatten och Avfall AB, Box 1444, 751 44 Uppsala eller till Sofie Orvestedt på sofie.orvestedt@uppsalavatten.se