Dricksvatten

Dricksvatten är klassat som livsmedel. För att kunna hålla en hög kvalitet på vattnet kontrollerar vi det kontinuerligt. Under ett år tar vi 900 mikrobiologiska vattenprover och 500 kemiska prover.

Uppsala Vatten levererar vatten till alla fastighetsägare som har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen. Vår leveransskyldighet gäller endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning.

Tillsyn över dricksvattnets kvalitet

Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar föreskrifter om produktion och distribution av dricksvatten. Dessa regler gäller för dricksvattenverk som levererar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Det är Miljöförvaltningen som utövar tillsynen.

Dricksvattenproduktion – livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöförvaltningen – Uppsala kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hårdhetsgrad

Större delen av Uppland har kalkrika jordlager som gör grundvattnet hårt. Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader (°dH). Vattnet är hårt vid 10 °dH och mjukt under 5 °dH.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T15:32:51
Last modified:
2022-09-20T16:49:34
Published:
2019-05-07T15:34:20
Last published:
2022-09-20T16:49:34
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
dricksvatten

EPI.Id
43c2ccbec098459696825a3efc6f4d0f