Hoppa till innehållet

Dricksvattnets innehåll

Statistik över dricksvattenkvaliteten sammanställs kalenderårsvis. För samtliga försörjningsområden finns statistik för hur vattenkvaliteten är när dricksvattnet lämnar vattenverket samt hur kvaliteten är hos användarna. I statistiken redovisas de ämnen som normalt analyseras samt de som kan vara av särskilt intresse, exempelvis radon.

Samtliga prover som ingår i statistiken har tagits på oavhärdat dricksvatten. Om vattnet avhärdas minskar totalhårdheten, kalciumhalten och magnesiumhalten medan natriumhalten ökar jämfört med vad som anges i tabellerna.

Innan provtagningen har vattnet spolats i några minuter. Vattnet som tas direkt från kranen utan föregående spolning brukar innehålla mer koppar. Denna koppar kommer från kopparledningar i fastigheterna. Uppsala Vatten har inga kopparledningar i sitt ledningsnät.

Årssammanställning dricksvattenkvalitet

Alla sammanställningar är i pdf-format. För att visa pdf-filer behöver du ha en pdf-läsare, till exempel Adobe Reader. Hämta Adobe Reader här.