Till sidans huvudinnehåll

Uttag av vatten från brandposter

I enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar ska vattenledningsnätet vara säkrat mot intrång. Detta innebär att brandposterna i Uppsala hålls låsta.

Tekniskt vatten tas från vattenkiosker. Läs mer om tekniskt vatten från vattenkiosker.

Dricksvatten hämtas i samråd med Uppsala Vatten från tappstället på Stallängsgatan.