Till sidans huvudinnehåll

Uttag av vatten från brandposter

I enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar ska vattenledningsnätet vara säkrat mot intrång. Detta innebär att brandposter kommer hållas låsta.

Tekniskt vatten tas från vattenkiosker. Läs mer om tekniskt vatten från vattenkiosker.

Dricksvatten hämtas i samråd med Uppsala Vatten från tappstället på Stallängsgatan.

  • För mindre enstaka uttag till verksamheter som har svårt att transportera vatten (t.ex. cirkusar, vissa evenemang etc) gäller följande:
  • Allt uttag av vatten från brandposter/spolposter ska hanteras av personal från Uppsala Vatten.
  • Uppsala Vatten sätter upp brandpost/spolposthuvud med backventil samt vattenmätare och tar in dessa direkt efter avslutad verksamhet.
  • Kostnaden för uttag av vatten från brand- eller spolpost är 1000 kronor i avgift plus 500 kronor/påbörjad vecka exklusive moms.

Anmäl behovet för vatten via formuläret nedan.

Den vi kan ringa om vi har frågor
Mobilnummer till kontaktperson
Till exempel företag, förening, skola
I formatet XXXXXX-XXXX
Var behöver ni vattnet?
Första dagen ni behöver vatten
Sista dagen ni behöver vatten

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter