Tandvårdsanläggningar

Amalgam som länge använts i tandfyllningar består upp till 50 procent av den giftiga tungmetallen kvicksilver. Kvicksilver får inte komma ut i avloppsvattnet och därför ska alla tandvårdsverksamheter ha amalgamavskiljare inkopplade. Dessa tar bort cirka 95 procent av amalgamet från avloppsvattnet.

Amalgam får inte längre användas men problemet finns fortfarande kvar. Ibland byts gamla amalgamfyllningar ut vilket gör att amalgam hanteras. Den största anledningen till att kvicksilver från tandläkarmottagningar fortfarande är ett problem är dock avloppsledningar där kvicksilver/amalgam kan sitta kvar och läcka till avloppsvattnet. Rören ska därför saneras, om detta inte nyligen gjorts. När en tandvårdsmottagning läggs ned ska rören alltid saneras.Saneringen ska utföras av en specialist som ser till att innehållet i rören tas om hand som farligt avfall. Detta för att avfallet inte ska riskera att hamna hos reningsverket.

Uppsala kommuns riktlinjer för tandvårdsverksamheter Pdf, 83.9 kB.

Anmäla verksamheten

Tandläkarverksamhet anses vara en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Om du ska sanera ledningar måste en anmälan göras till miljöförvaltningen minst sex veckor innan saneringen påbörjas. Mer information hittar du på Uppsala kommuns webbplats.

Anmäl miljöfarlig verksamhet – Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-08T23:36:38
Last modified:
2022-09-20T16:47:59
Published:
2019-05-08T23:38:12
Last published:
2022-09-20T16:47:59
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
tandvardsanlaggningar

EPI.Id
8318269114f54f89a1dc624ea8e1cc08