15 november – 1 december 2022

Syratvättning vakuumsystemet i Bälinge

Under vecka 48 kommer vi att genomföra syratvättning av vakuumsystemet i Bälinge. Systemet kommer därför att vara ur drift vissa tider (dagtid).

Det är dags för det underhåll som görs vartannat år. Bara de fastigheter som fortfarande är anslutna till vakuumsystemet påverkas. Dessa gator och adresser påverkas de olika dagarna:

Måndag 28 november klockan 08.00-15.00
Tingstuvägen
Myggstensvägen
Skutåvägen

Tisdag 29 november klockan 08.00-15.00
Tingstuvägen
Myggstensvägen
Skutåvägen
Trollbäcksvägen
Sjungarbacksvägen

Onsdag 30 november klockan 08.00-15.00
Prebendevägen 31

Torsdag 1 december 08.00-15.00
Isgrenavägen

Vi skickar SMS med påminnelse om arbetena till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

EPI debug

Created:
2022-11-14T10:04:36
Last modified:
2022-11-25T08:53:50
Published:
2022-11-14T10:15:10
Last published:
2022-11-25T08:53:50
Template
Evenemang


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id