Till sidans huvudinnehåll

Hovgårdens avfallsanläggning

Hovgårdens avfallsanläggning är placerad cirka 12 km nordost om Uppsala längs väg 288. Anläggningen består av tre huvudverksamheter, sortering, deponi och verksamhetsytor för mellanlagring och behandling av avfall.

Här kan du som företag lämna grov-, bygg- och industriavfall som vi omhändertar lokalt och på ett hållbart sätt.

Sortering

På vår sorteringsplatta sorterar vi inkomna lass till rena fraktioner med hjälp av grävmaskiner. I dagsläget sorterar vi ut tolv fraktioner, men vi arbetar hela tiden med att sortera ut fler fraktioner för att kunna öka återvinningsgraden av de avfall som kommer till oss.

Verksamhetsytor

På våra verksamhetsytor mellanlagras och behandlas avfall innan det lämnar anläggningen för slutlig användning. Exempel på material som mellanlagras på anläggningen är trä, gips och slam från Kungsängsverket.

Deponi

Det avfall som inte kan återvinnas läggs på vår deponi för inert och icke farligt avfall. Hos oss deponeras isolering, asbest och delar av den gips som kommer till oss.

Studiebesök

Uppsala vattens guider håller studiebesök på vår anläggning, mer information om detta hittar du här.

Mer information

Allmänna ordningsföreskrifter Hovgården (pdf)

Hovgårdens tillstånd (pdf)

Miljörapport Hovgården (pdf)

Broschyr om Hovgården (pdf)

Blankett för grundläggande karaktärisering (pdf)

Transportdokument (pdf)

Uppgifter om torv- och trädbränsleaska (pdf)

Anmälan till Hovgårdens nyhetsbrev

Läs mer om reningen av lakvattnet från deponin

 

Registrera ditt företag som kund eller uppdatera befintliga uppgifter

Är du ny kund eller vill du uppdatera dina uppgifter?

check close Namnet på företaget
check close
check close Gatuadress och nummer
check close
check close Postorten i din adress
check close Er e-postadress för fakturor
check close Fakturaadress om annan än postadressen
check close Om fakturadressen är en annan än postadressen
check close Postort fakturaadress om annan än företagsadressen
check close Den vi ringer om vi har frågor
check close Dit vi kan ringa och skicka SMS
check close E-post för kontakt

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter