Till sidans huvudinnehåll

Prislista Hovgården

Följande priser gäller för företag som registrerat sig som kund på Hovgården. Minsta avgift som debiteras är avgiften för 500 kilo avlämnat avfall.

Har du frågor eller saknar något i prislistan, hör av dig till oss på 018-727 93 80.

Klicka på avfallsslagen för att läsa mer om dem och se priset per ton. Samtliga priser är exklusive moms.

Här kan du ladda ner gällande prislista i utskriftsformat.

Här kan du se vad du kan lämna till Hovgården och hur du gör för att bli kund

 

 

Avfall till sorteringsplattan

Blandat avfall

Blandat avfall, storsäck

Brännbart avfall

Brännbart avfall, storsäck

Bygg- och rivningsmassor, storsäck

Metall

Plast

Avfall till behandling

Oljeförorenade massor

Förorenad jord

Sand för avvattning

Komposterbart industriavfall

Avfall till mellanlager

Trä

Park- och trädgårdsavfall

Ris

Stubbar och stockar 

Bygg- och rivningsmassor

Betong och sten 

Schaktmassor 

Farligt avfall

För att få lämna dessa avfall krävs uppvisande av transportdokument (PDF).

För att få lämna asbest ska du dessutom lämna in en ifylld blankett Grundläggande karaktärisering (PDF)

Tryckimpregnerat träavfall 

Asbest (ska vara inplastat)

Sorterat avfall till deponi

För att få lämna dessa avfall krävs en ifylld blankett Grundläggande karaktärisering (PDF)

För att få lämna trä- och torvaskor ska du dessutom lämna in en ifylld blankett uppgifter om torv- och träbränsleaska (PDF)

Blandat avfall till deponi

Gips till deponi

Isolering till deponi

Schaktmassor till deponi 

Avfall till deponi som behöver täckas 

Förbränningsaska 

Förorenade bygg- och rivningsmassor

Glas

 

 

 

 

Avfall till sorteringsplattan 

Inlevererat material till sorteringsplattan får ej innehålla farligt avfall, vitvaror, matavfall, däck, CFC-isolering, asbest eller elektronikskrot.

Enstaka föremål av farligt avfall, elektronik, mat/hushållsavfall i lasten kostar 2 000 kronor extra per lass.

Flera föremål av farligt avfall, elektronik, mat/hushållsavfall i lasten kostar 5 000 kronor extra per lass.

 


Blandat avfall

Blandat avfall för sortering. Får innehålla exempelvis brännbart, icke brännbart, metall, deponi, plast, glas, betong- och sten.
Får ej innehålla: avfall som ingår i producentansvar, farligt avfall, elektronikprodukter, vitvaror, gummidäck, matavfall, park- och trädgårdsavfall, CFC-isolering, asbest, batterier och riskavfall.

1 300 kronor per ton


Blandat avfall, storsäck

Blandat avfall för sortering. Får innehålla exempelvis brännbart, icke brännbart, metall, deponi, plast, glas, betong- och sten.
Får ej innehålla: avfall som ingår i producentansvar, farligt avfall, elektronikprodukter, vitvaror, gummidäck, matavfall, park- och trädgårdsavfall, CFC-isolering, asbest, batterier och riskavfall.


OBS! Osorterad bygg- och rivningsavfall får lämnas för detta pris om dispens från miljöförvaltningen kan uppvisas vid mottagning.

1 325 kronor per ton


Brännbart avfall

Utsorterat brännbart avfall. Bara enheter mindre än 0,5x0,5x0,5 meter.
Får ej innehålla: Farligt avfall, elektronikprodukter, vitvaror, gummidäck, matavfall, park- och trädgårdsavfall, gipsskivor, CFC-isolering, asbest, batterier och riskavfall.

1 150 kronor per ton


Brännbart avfall, storsäck

Utsorterat brännbart avfall. Bara enheter mindre än 0,5x0,5x0,5 meter.
Får ej innehålla: Farligt avfall, elektronikprodukter, vitvaror, gummidäck, matavfall, park- och trädgårdsavfall, gipsskivor, CFC-isolering, asbest, batterier och riskavfall.

1 225 kronor per ton


Bygg- och rivningsmassor, storsäck

Schakt- och rivningsmassor i storsäck med betong, asfalt, lättbetong, kakel och tegel med begränsat inslag av armering, kablar och dylikt.
Ej förorenat.

700 kronor per ton


Metall

Skrot, metaller

Lämnas utan kostnad


Plast

Hårdplast, mjukplast, fiberkabel utan kabeltrumma, byggplast, plastkärl, sopkärl och liknande.
Får ej innehålla: andra material som t.ex. trä och wellpapp, jord, sten etc.

1 210 kr per ton


 

 

Avfall till behandling 


Oljeförorenade massor

Mindre mängd massor som är förorenade med dieselolja eller hydraulolja.

Offereras


Förorenad jord

Ska vara komposterbart. Ej vätskor.

Offereras


Sand för avvattning

Slamformigt avfall innehållande vatten, sand, sten och grus samt mindre mängd organiskt material.
Ej förorenat med exempelvis olja. Vid tveksamhet om eventuella föroreningar ska analysprotokoll medföras.

775 kronor per ton


Komposterbart industriavfall

Ska vara komposterbart. Ej vätskor.

930 kronor per ton


 

 

Avfall till mellanlager 


Trä

Träfraktioner med inslag av limträ, skivor och målat trä med begränsat inslag av spik och beslag.
Får ej innehålla: Impregnerat trä, slipers och ris.

250 kronor per ton


Park- och trädgårdsavfall

Blandat grönavfall, ris och grenar.
Får ej innehålla: stubbar, stenar, glas, plast eller jord.

500 kronor per ton


Ris

Enbart ris och grenar.
Får ej innehålla: stubbar, löv, plast, glas, sten, jord, gräs eller mindre buskar.

300 kronor per ton


Stubbar och stockar

Med begränsat inslag av jord och sten.

1 000 kronor per ton


Bygg- och rivningsmassor

Schakt- och rivningsmassor med betong, asfalt, lättbetong, kakel och tegel med begränsat inslag av armering, kablar och dylikt. Ej förorenat.

650 kronor per ton


Betong och sten

Betong, sten, kakel och tegel fritt från armering, kablar och dylikt. Bara enheter mindre än 0,2x0,2x0,2 meter. Ej förorenat.

200 kronor per ton


Schaktmassor

Enstaka lass, torra schaktmassor lämpliga som konstruktionsmaterial, fritt från större stenar eller liknande. Ej förorenat.

Offereras


 

 

Farligt avfall 

För att få lämna dessa avfall krävs uppvisande av transportdokument (PDF).

För att få lämna asbest ska du dessutom lämna in en ifylld blankett Grundläggande karaktärisering (PDF)

 


Tryckimpregnerat träavfall

Tryckimpregnerat virke och slipers med begränsat inslag av spik och beslag.

2 150 kronor per ton


Asbest

Asbesthaltigt avfall, eternit och dylikt. Avfallet ska vara inplastat.

1 450 kronor per ton


 

 

Sorterat avfall till deponi 

För att få lämna dessa avfall krävs en ifylld blankett Grundläggande karaktärisering (PDF).

För att få lämna trä- och torvaskor ska du dessutom lämna in en ifylld blankett uppgifter om torv- och träbränsleaska (PDF)

 


Blandat avfall till deponi

Blandat avfall där avfallet består av fast icke-farligt avfall med mindre än 5 procent brännbart eller organiskt material.

1 250 kronor per ton


Gips till deponi

Avfall som består av gips. Inslag av brännbart eller organiskt material ska vara mindre än 5 procent.

1 250 kronor per ton


Isolering till deponi

Avfall som består av isolering. Inslag av brännbart eller organiskt material ska vara mindre än 5 procent.

1 250 kronor per ton


Schaktmassor till deponi

Schaktmassor som inte kan användas som konstruktionsmaterial.

Offereras


Avfall till deponi som behöver täckas

Avfall som på grund av damning, lukt eller liknande måste täckas vid deponering. Fast avfall som innehåller mindre än 5 procent brännbart eller organiskt material.

1 615 kronor per ton


Förbränningsaska

Som kan användas i konstruktionsändamål. 

1 250 kronor per ton


Förorenade bygg- och rivningsmassor

Schakt- och rivningsmassor med betong, asfalt, lättbetong, kakel eller tegel som är förorenade med till exempel olja eller stenkolstjära.

1 250 kronor per ton


Glas

Rena lass innehållande glas från till exempel fönster, glaspartier och liknande.
Får ej innehålla: fönsterkarmar av trä, glasförpackningar, porslin.

1 215 kr per ton