Till sidans huvudinnehåll

Avfall och återvinning

Vi hämtar ditt hushållsavfall, hjälper dig att sortera rätt, tar emot dina grovsopor på återvinningscentralerna och ser till att ditt farliga avfall tas om hand på ett säkert sätt.

Sorteringsguide

Här berättar vi hur och var du ska sortera ditt avfall.