Till sidans huvudinnehåll

Bra att veta inför tömning av din enskilda avloppsanläggning

Några veckor innan det är dags för tömning får du ett brev där det framgår när tömningen blir. Oftast samordnas körningen så att fastigheter nära varandra töms samtidigt.

Om anläggningen inte kan hållas tillgänglig, måste du göra en avbeställning till vår kundtjänst. När anläggningen är tillgänglig för tömning igen beställer du en extra tömning, en så kallad ordertömning.

Kontakta kundtjänst

Förhållanden på tömningsplatsen

Anläggningen ska vara åtkomlig och synlig och ska vara markerad med skylt märkt "slam". Har du ingen skylt, hör av dig så skickar vi en till dig.

Fastighetsägarens ansvar vid slamtömning - Information till dig med abonnemang för slamtömning (pdf)

Extra tömning

Det är till kundtjänst du hör av dig om du behöver en extra tömning, en så kallad ordertömning. Vi kan komma inom 24 timmar eller inom 5 arbetsdagar. Båda tömningarna är utöver ordinarie taxa och den inom 24 timmar är klassad som akuttömning och kostar lite mer. För beställning av jourtömning utanför ordinarie öppettider hänvisar vi till valfri entreprenör.

Taxa för hämtning av slam

Aktuell taxa för hämtning av slam