Hoppa till innehållet

Abonnemang för hushållsavfall

Fastighetsägare måste ha ett abonnemang för sophämtning av hushållsavfall. I abonnemanget ingår hämtning och behandling av brännbart hushållsavfall, matavfall och alla återvinningscentraler för hushållens grovavfall. Vi på Uppsala Vatten ansvarar för insamling och återvinning av hushållsavfallet och grovavfallet.

Standardabonnemang för hushåll i en- och tvåfamiljshus

  • Ett 190 liters kärl för det brännbara hushållsavfallet med hämtning 26 gånger per år (varannan vecka).
  • Ett 130 liters kärl för matavfall med hämtning 26 gånger per år (varannan vecka).

Standardabonnemang för sommarboende i en- och tvåfamiljshus

  • Ett 190 liters kärl för det brännbara hushållsavfallet med hämtning 11 gånger per år (varannan vecka) under perioden vecka 18–vecka 39.
  • Ett 130 liters kärl för matavfall med hämtning 11 gånger per år (varannan vecka) under perioden vecka 18–vecka 39.

Förhållanden på hämtningsplatsen

Du är ansvarig för framkomligheten för sopbilarna som hämtar ditt avfall. Läs mer i dokumentet här:

Fastighetsägarens ansvar vid sophämtning (pdf)

Taxa

Aktuell taxa för hämtning av hushållsavfall hittar du under Betalning och avgifter.

Ladda ner hämtschema

Här kan du se ditt hämtschema utan att logga in.

Du kan självklart se ditt hämtschema som inloggad på Mina sidor också. Här kan du logga in på Mina sidor. 

Hemkompostera matavfall

Vill du själv kompostera ditt matavfall, kontakta Miljöförvaltningen för råd och hjälp.

Miljöförvaltningen – uppsala.se