Abonnemang och tjänster

Hur ofta töms mina kärl? Här hittar du det mesta om dina olika abonnemang. Hittar du inte svaren på dina frågor, kontakta gärna vår kundservice. Information om priser finns på sidan om våra taxor.

Ändra ditt abonnemang

Vill du göra ändringar i ditt abonnemang som exempelvis begära uppehåll i hämtning av ditt hushållsavfall, förlänga hämtningsintervallet eller ansöka om gemensam sophämtning? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Kontakta kundservice

Anmäl ägarbyte

När du säljer din fastighet behöver ägarbytet registreras hos oss. Det sker inte automatiskt utan är ditt och köparens ansvar. Ägarbytesanmälan gäller abonnemang både för dricksvatten, avlopp och hushållsavfall. 

Anmäl ägarbyte

Anmäl inflyttning i nybyggd fastighet

När du som fastighetsägare tillträder en nybyggd fastighet ansvarar du för att fylla i en inflyttningsanmälan och skicka in den till oss.

Inflyttningsanmälan

Att söka dispens för hämtning av hushållsavfall, slam och latrin

Miljöförvaltningen vid Uppsala kommun är tillståndsmyndigheten som kan ge dispenser för hämtning av hushållsavfall, tömning av slam och tömning av latrin. Exempel på dispenser är:

  • befrielse från hämtning av hushållsavfall,
  • kompostering av hushållsavfall,
  • förlängt tömningsintervall av slam,
  • eget omhändertagande av slam och
  • eget omhändertagande av latrin.

Miljöförvaltningen – uppsala.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:55:27
Last modified:
2024-05-02T16:43:21
Published:
2022-03-24T08:55:12
Last published:
2024-05-02T16:43:22
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
abonnemang-for-sophamtning-slam--och-latrintomning

EPI.Id
826b0fbf72314a54a532ab01817c7961