Hushållsavfall

Fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. I abonnemanget ingår hämtning och behandling av restavfall (brännbart), matavfall och alla återvinningscentraler för hushållens grovavfall. Vi på Uppsala Vatten ansvarar för insamling och återvinning av hushållsavfallet och grovavfallet.

Standardabonnemang för hushåll i en- och tvåfamiljshus

  • Ett 190 liters kärl för restavfall (brännbart) med hämtning 13 gånger per år (var fjärde vecka).
  • Ett 130 liters kärl för matavfall med hämtning 26 gånger per år (varannan vecka).

Standardabonnemang för sommarboende i en- och tvåfamiljshus

  • Ett 190 liters kärl för restavfall (brännbart) med hämtning 5 gånger (var fjärde vecka) under perioden vecka 18–vecka 39.
  • Ett 130 liters kärl för matavfall med hämtning 11 gånger (varannan vecka) under perioden vecka 18–vecka 39.

Förhållanden på hämtningsplatsen

Du är ansvarig för framkomligheten för sopbilarna som hämtar ditt avfall. Här får du tips på saker att tänka på inför sophämtningen.

Här finns information om vad det betyder när vi satt en hängare på din soptunna!

Taxa

Aktuell taxa för hämtning av hushållsavfall hittar du under Betalning och avgifter.

Ladda ner hämtschema

Här kan du se ditt hämtschema utan att logga in.

Du kan självklart se ditt hämtschema som inloggad på Mina sidor också. Här kan du logga in på Mina sidor. 

Beställning av extrahämtning

Fyll i formuläret för beställning av extrahämtning.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:55:59
Last modified:
2024-03-12T15:02:18
Published:
2022-04-08T09:47:29
Last published:
2024-03-12T15:02:18
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
abonnemang-for-hushallsavfall

EPI.Id
1a4d220df3de4f42a7b0ca1763fffcba