Felsorterat avfall

När avfall sorteras fel sker det på bekostnad av miljön och det blir dyrare att ta hand om avfallet för både oss och dig. Om du eller de som bor i din fastighet sorterar fel kan du få betala en extra avgift, om inte sorteringen förbättras.

I Sverige står det i lagen att alla invånare måste sortera allt sitt avfall. Lagen finns för att vi ska kunna ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt och återanvända, återvinna eller energiutvinna så mycket som möjligt av materialet. Det absolut enklaste och billigaste du kan göra för miljön och ekonomin är att sortera avfallet noggrannt.

Vad händer om jag sorterar fel?

Första felsorteringen

När vi upptäcker felsorterat avfall hänger vi en pappershängare med ett meddelande på ditt sopkärl. För att undvika framtida felsorteringsavgifter är det viktigt att du lägger avfallet i rätt kärl och att det är rätt sorterat inför kommande soptömningar (nästa ordinarie tömningstillfälle).

Behöver ditt sopkärl tömmas innan dess? Beställ en extra tömning. Självklart måste du se till att avfallet är rättsorterat innan vi hämtar. Avgiften för extratömning är 300 kronor per kärl och kommer på nästa faktura.

Fortsatt felsortering

Om du sorterar fel flera gånger kommer du utöver pappershängaren få ett brev och senare också en felsorteringsavgift. Felsorteringsavgiften är 500 kronor per kärl och tillfälle och kommer på nästa faktura.

Om du inte förbättrar din sortering

Om felsorteringen fortsätter kommer vi att debitera en avgift för varje kärl och tillfälle med felsortering, tills den upphör. I värsta fall kan vi behöva avbryta hämtningen eller lämna över ärendet till vår tillsynsmyndighet Miljöförvaltningen.

Tips för att sortera ditt avfall:

Tidningar och förpackningar kan också lämnas på en av våra obemannade återvinningsstationer Länk till annan webbplats., de får inte slängas i sopkärlet.

Vet du inte hur vissa avfall ska sorteras? Ta en titt i vår sorteringsguide. Den innehåller de flesta avfall och instruktioner för hur de ska sorteras.

Vet du inte vad du har sorterat fel?

Om du inte vet vad du ska rätta till kan du få hjälp av vår kundservice. Vi dokumenterar alltid felsorteringen med bilder och ser vad som är fel i din sopsortering.

Tack för att du sorterar ditt avfall!

Det är smart att sortera rätt, det gynnar både miljön och plånboken. Desto mindre som sorteras fel, desto billigare blir det för oss, och i förlängningen dig, att ta hand om ditt avfall. När alla sorterar bra slipper vi höja avfallsavgifterna ofta.

Resultatet från plockanalyser visar att omkring 60 procent av det som lämnas i restavfallet är felsorterat. Det är värdefullt material som kan och bör användas till att göra nya produkter.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-10-27T16:33:47
Last modified:
2024-05-07T11:02:49
Published:
2022-10-27T16:36:00
Last published:
2024-05-07T11:02:49
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id