Underlätta sophämtningen

För att vi ska kunna komma fram och tömma dina kärl finns det några saker som dubehöver tänka på. För det första att sopbilen har fri väg och för det andra att kärlen står på rätt ställe och är vända åt rätt håll. Personalen tömmer hundratals kärl varje dag.

Dragvägen

Vägen från bilens uppställningsplats fram till kärlen ska vara framkomlig och tänk på att:

 • Dragvägen ska vara skottad och sandad om du har tömning på vintern.
 • Dragvägen ska vara fri från trösklar, trappsteg och liknande.
 • Kärlen sak placeras lätt åtkomliga och med draghandtaget i kärlens dragriktning.

Vägbanan ska klara stora och tunga fordon

fri-vag-for-sopbilen.png
 • Vägens bredd bör vara minst 3 meter.
 • Ovanför vägbanan ska vegetationsfri bredd vara minst 3,5 meter upp till en höjd av 3,5 meter (kurvor och vägskäl kräver större bredder).
 • Vägens bärighet och beskaffenhet ska klara transporter för hushållsavfall på ett godtagbart sätt, även efter perioder av kraftig nederbörd.
 • Bilarna är 3 meter breda, 9,5 meter långa och 3,5 meter höga. Fordonens totalvikt kan uppgå till 26 ton. Det krävs därför att:
  - vägen, vid behov, dräneras med diken och hållbara vägtrummor
  - vägbanan är avjämnad, väl grusad och utan större sättningar, stenar och andra hinder
  - vägen är skottad och sandad om ni har tömning på vintern
  - vägen är fri från buskar och träd
  - vändplats finns och uppfyller kraven för sådan, backning får endast ske med högst en billängd i samband med vändning.

Utformning av vändplats

Vandplats-sopbil-slamtömningsbil.png
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-11-05T13:12:34
Last modified:
2022-09-29T13:53:31
Published:
2019-11-05T13:14:50
Last published:
2023-06-21T09:05:27
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
underlatta-sophamtningen

EPI.Id
ef424ebbf75a443192aab686c42c90fd