Underlätta sophämtningen

För att vi ska kunna komma fram och tömma dina kärl finns det några saker som du behöver tänka på. Sopbilen ska ha fri väg, kärlen ska stå på rätt ställe och vara vända åt rätt håll. Det är viktigt för sophämtarnas arbetsmiljö, eftersom de tömmer hundratals kärl varje dag.

Vägbanan ska klara stora och tunga fordon

Sopbilarna är 2,9 meter breda, upp till 11 meter långa och 4,7 meter höga. Vikten kan också uppgå till 27 ton.

Det innebär att:

  • Vägens bredd ska vara minst 3,5 meter.
  • Vägbanan ska vara vegetationsfri till minst 3,5 meters bredd och upp till en höjd på 4,7 meter ovanför vägen. Det beror på att kurvor och vägskäl kräver större bredder.
  • Vägens bärighet och beskaffenhet ska klara tunga transporter på ett godtagbart sätt, även efter perioder av kraftig nederbörd.
  • Vägen måste, vid behov, dräneras med diken och hållbara vägtrummor.
  • Vägbanan ska vara avjämnad, väl grusad och utan större sättningar, stenar och andra hinder.
  • Vägen ska vara plogad och halkbekämpad om ni har tömning på vintern.
  • Det måste finnas vändplats som uppfyller kraven för en sådan. Sopbilen får bara backa högst en billängd, om den måste vända. Se bildexempel nedan.

Dragvägen

Vägen från bilens uppställningsplats fram till kärlen ska vara framkomlig. Tänk på att:

  • Dragvägen ska vara skottad och sandad om du har tömning på vintern.
  • Dragvägen ska vara hårdgjord och fri från trösklar, trappsteg och liknande.
  • Kärlen ska placeras lätt åtkomliga och med draghandtaget i kärlens dragriktning.

Utformning av vändplats

Nedan två översiktliga bilder över de mått som gäller för en vändplats och för att en sopbil ska kunna vända i en T-korsning.

Översiktlig bild över hur en sopbil får vända i en t-korsning.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-11-05T13:12:34
Last modified:
2024-01-31T14:37:07
Published:
2019-11-05T13:14:50
Last published:
2024-01-31T14:37:08
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
underlatta-sophamtningen

EPI.Id
ef424ebbf75a443192aab686c42c90fd