Se till att slambilen kommer fram

För att vi ska kunna komma fram och tömma din slamtank eller brunn finns det några saker som du behöver tänka på. För det första att slambilen har fri väg och för det andra att slambrunnen/tanken är uppmärkt.

Vägbanan ska klara stora och tunga fordon

fri-vag-for-sopbilen.png
 • Vägens bredd bör vara minst 3 meter.
 • Ovanför vägbanan ska vegetationsfri bredd vara minst 3,5 meter upp till en höjd av 3,5 meter (kurvor och vägskäl kräver större bredder).
 • Vägens bärighet och beskaffenhet ska klara transporter för slamhämtning på ett godtagbart sätt, även efter perioder av kraftig nederbörd.
 • Bilarna är 3 meter breda, 9,5 meter långa och 3,5 meter höga. Fordonens totalvikt kan uppgå till 26 ton. Det krävs därför att:
  - vägen, vid behov, dräneras med diken och hållbara vägtrummor
  - vägbanan är avjämnad, väl grusad och utan större sättningar, stenar och andra hinder
  - vägen är skottad och sandad om ni har tömning på vintern
  - vägen är fri från buskar och träd
  - vändplats finns och uppfyller kraven för sådan, backning får endast ske med högst en billängd i samband med vändning.

Utformning av vändplats

Vandplats-sopbil-slamtömningsbil.png

Märk brunnen/tanken

Vägen från bilens uppställningsplats fram till brunnen ska vara framkomlig, se ovan. Märk brunnen/tanken med slamskylt (tillhandahålls av Uppsala Vatten) och tänk på att:

 • placera skylten väl synlig vid brunnen
 • brunnen/tanken ska vara lättåtkomlig och chauffören ska kunna gå runt brunnen för att kunna tömma ordentligt, undvik därför att plantera buskar och träd runt omkring
 • se till att brunnslocket inte frusit fast om ni har tömning på vintern.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-11-05T13:12:34
Last modified:
2021-04-26T11:16:13
Published:
2021-04-26T11:16:13
Last published:
2022-05-11T09:43:08
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
se-till-att-slambilen-kommer-fram

EPI.Id
45fcd92711be4adc944a51ef020ba3e3