Tidningar

Från och med 1 januari 2022 är returpapper och tidningar ett kommunalt avfall. Detta innebär att Uppsala Vatten ansvarar för insamlingen och behandlingen. Du kan även i fortsättningen lämna tidningar på återvinningsstationerna och återvinningscentralerna.

Här lämnar du tidningar

Du kan lämna returpapper och tidningar på återvinningsstationer. Hitta din närmaste återvinningsstation på FTI:s webbplats.

Hitta en återvinningsstation – ftiab.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du återvinner tidningar och returpapper.

Öppettider återvinningscentraler

Du kan även lämna returpapper och tidningar på våra återvinningscentraler. Här hittar du öppettiderna för våra återvinningscentraler.

Hämtning av tidningar vid fastigheten

Uppsala Vatten har genom tjänstekoncessioner antagit leverantörer som aktivt ska bidra till ökad insamling av returpapper, till att det blir lätt att sortera rätt och att insamlat returpapper hamnar i ett cirkulärt kretslopp samt materialåtervinns i högsta möjliga grad.

Beställning av och kundtjänst för tjänster sköts av respektive leverantör. För beställning av tjänst kontakta någon av nedan leverantörer:

Maxtaxa

Då all insamling av returpapper sker på uppdrag av Uppsala Vatten inför Uppsala kommun en maxtaxa på 0,40 SEK/kärlvolymliter exklusive moms för insamlingstjänster vilken inte får överstigas av leverantörerna.

Exempelvis, för tömning av ett 140 liters returpapperskärl får leverantören maximalt fakturera 56 kr per tömning (alltså 140 liter gånger 0,40 SEK/kärlvolymliter).

I priset på max 0,40 SEK/kärlvolymliter exklusive moms avses tjänster för tömning av kärl med returpapper och tidningar. Extra avgift för fakturering, kärlhyra, utställning och hemtagning av kärl får inte tas ut. Om du beställer andra tjänster än tömning av kärl med returpapper och tidningar prissätter entreprenören själv dessa.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-12-23T10:02:39
Last modified:
2023-11-28T15:46:21
Published:
2022-01-01T00:02:00
Last published:
2023-11-28T15:46:52
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
abonnemang-tidningar

EPI.Id
d380263e81d5419fbcd871fccc985389