Ny återvinningscentral i Fyrislund

Vi bygger en ny återvinningscentral i Fyrislund

Inom Uppsala kommun finns idag åtta återvinningscentraler varav tre finns i Uppsala centraltätort, Boländerna, Librobäck och Gottsunda. De åtta centralerna samlar in 27 000 - 30 000 ton grovavfall årligen från hushållen och från mindre företag i Uppsala kommun.

Återvinningscentralen på Spikgatan i Boländerna ligger på hyrd mark och ytan är för liten för att verksamheten ska kunna utvecklas och växa. För att kunna upprätthålla en väl fungerande hantering av hushållens grovavfall bygger Uppsala Vatten en ny återvinningscentral i Fyrislund som kan ersätta Boländernas återvinningscentral.

Stor karta ÅVC beskuren_461.jpg

I Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 konstateras att det för att kunna möta behovet hos en växande befolkning krävs flera nya återvinningscentraler. Översiktsplanen pekar bland annat ut Fyrislund som ett område där det ska finnas en tätortsnäta ÅVC.     

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:33:11
Last modified:
2023-01-19T15:55:30
Published:
2019-05-09T15:33:49
Last published:
2023-01-19T15:55:30
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
tillstandsansokan-atervinningscentral-i-fyrislund

EPI.Id
6179053c316c4ee5a7d60bde9e58e7f5