Ny återvinningscentral Gränby

Vi bygger en ny återvinningscentral i Gränby/Brillinge. På området blir det också en vätgastankstation. I samband med byggnationen gör kommunen om rekreationsområdet Lerdammsparken.

Vi planerar för framtiden

Inom Uppsala kommun finns idag åtta återvinningscentraler varav tre finns i Uppsala centraltätort; Fyrislund, Librobäck och Gottsunda. De åtta centralerna samlar varje år in 27 000 - 30 000 ton grovavfall från hushåll och mindre företag i Uppsala Kommun.

De tre centrala återvinningscentralerna har den senaste 10-årsperioden vuxit med cirka 35 procent i mottagen mängd avfall. För att kunna upprätthålla en väl fungerande hantering av hushållens grovavfall bygger vi en ny återvinningscentral vid Gränbystaden.

De jordmassor som behöver flyttas när vi bygger återvinningscentralen kommer kommunen att använda till att anlägga en pulkabacke i Lerdammsparken.

Tidplan

Hela projektet, med rekreationsområde och nya anläggningar, beräknas vara
klart hösten 2025. Gångstigarna till området är avspärrade under byggtiden.

Störande arbeten och buller

Bullret kommer att förekomma, men under en begränsad tid.
• Pålning för vätgasstation inför sommaren 2024.
• Pålning för återvinningscentral under hösten 2024.

Mer information

Läs mer om projektet och detaljplanen på bygg.uppsala.se/lerdammsparken Länk till annan webbplats.. Där finns också ett formulär för att ställa frågor och lämna synpunkter.


Ytterligare information

Tillståndsansökan Brillinge Pdf, 457.7 kB.

Bilaga A MKB ÅVC Brillinge 2017-11-16_med bilagor Pdf, 16.3 MB.

Bilaga B Samrådsredogörelse inkl bilagor Pdf, 5.5 MB.

Bilaga C Registreringsbevis 171031 Pdf, 96.8 kB.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:32:23
Last modified:
2024-07-11T11:04:44
Published:
2019-05-09T15:32:26
Last published:
2024-07-11T11:04:44
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
tillstandsansokan-brillinge-atervinningscentral

EPI.Id
911709d89945488fb44d811d1bd17324