Tillståndsansökan Brillinge återvinningscentral

Vi planerar att bygga en ny återvinningscentral i Brillinge för att öka återvinningsmöjligheterna för alla som bor i Uppsala.

Vi planerar för framtiden

Inom Uppsala kommun finns idag åtta återvinningscentraler varav tre finns i Uppsala centraltätort, Boländerna, Librobäck och Gottsunda. De åtta centralerna samlar varje år in 27 000 - 30 000 ton grovavfall från hushållen och från mindre företag i Uppsala Kommun.

De tre centrala återvinningscentralerna har den senaste 10-årsperioden vuxit med cirka 35 procent i mottagen mängd avfall. För att kunna upprätthålla en väl fungerande hantering av hushållens grovavfall planerar vi att bygga en ny återvinningscentral i Brillinge.

Ökar möjligheterna att återanvända

För att stimulera ökad materialåtervinning och återanvändning av avfall kommer den nya återvinningscentralen i Brillinge ta emot second hand-varor, något som också görs på dagens återvinningscentraler. Återanvändning av material som annars skulle ha slängts som avfall medför att mängden avfall minskar.

Materialåtervinning leder också till minskad efterfrågan på jungfruligt material, vilket innebär en ökad hushållning av materiella tillgångar och energi. I Uppsala kommuns avfallsplan, som antogs 2014, finns det mål för återanvändning av avfall.   

För att få bygga en återvinningscentral kommer Uppsala Vatten att söka tillstånd enligt Miljöbalken för ta emot cirka 30 000 ton icke farligt avfall per år samt 300 ton farligt avfall (FA), dock max 50 ton mellanlagrat FA per tillfälle.

Ungefärlig tidplan för ansökan om miljötillstånd

Januari 2017 - Samråd med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten enligt 6 kap 4 § miljöbalken

Maj till och med 8 juni 2017 - Samråd med berörda enligt 6 kap 4 § Miljöbalken

30 november 2017 - Ansökan skickas in till Länsstyrelsen för tillståndsprövning enligt Miljöbalken

Ytterligare information

Tillståndsansökan Brillinge Pdf, 457.7 kB.

Bilaga A MKB ÅVC Brillinge 2017-11-16_med bilagor Pdf, 16.3 MB.

Bilaga B Samrådsredogörelse inkl bilagor Pdf, 5.5 MB.

Bilaga C Registreringsbevis 171031 Pdf, 96.8 kB.


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:32:23
Last modified:
2022-08-23T15:11:07
Published:
2019-05-09T15:32:26
Last published:
2022-08-23T15:11:07
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
tillstandsansokan-brillinge-atervinningscentral

EPI.Id
911709d89945488fb44d811d1bd17324