Byte av kärl för matavfall

Med start under hösten 2021 kommer vi att börja byta ut alla större matavfallskärl mot den nya standardstorleken som är 140 liter.

Observera -> det är bara kärlen för matavfall som byts ut. Kärlen för restavfall (brännbart) byts inte.

Vi byter för att förbättra arbetsmiljön för de som hämtar ert avfall. De gamla kärlen på 190, 370 och 400 liter är både en arbetsmiljöbelastning och en säkerhetsrisk för miljöarbetarna.

  • Varje 190-literskärl byts mot ett 140-literskärl
  • Varje 370/400-literskärl byts mot tre 140-literskärl

Om detta passar för era behov behöver ni inte göra något. Om ni vill ändra antal kärl eller hämtningsfrekvens så kontakta vår kundtjänst. Om ni har någon form av speciallösning som till exempel ett sopskåp där bytet inte fungerar så kontakta oss.

Varför byter ni matavfallskärl?

Uppsala Vatten har, precis som de flesta kommuner i Sverige, valt att följa branschorganisationen Avfall Sveriges rekommendation att ha max 140 literskärl för matavfall. Detta för att hanteringen av större kärl är både en arbetsmiljöbelastning och säkerhetsrisk för personalen som hämtar avfallet.

Vilka kärl kommer att bytas ut?

Samtliga matavfallskärl som är större än 140 liter byts ut mot standardstorlek som är 140 liter ventilerade/icke ventilerade kärl. Varje 190-literskärl byts mot ett 140-literskärl och varje kärl på 370 eller 400 liter byts ut mot tre på 140 liter. Vi anpassar dock antal kärl och hämtningsfrekvens efter tillgänglig plats eller önskemål.

Här kan du se vilken hämtningsfrekvens du har idag.

Hur görs bytet?

Alla som berörs får ett brev om bytet i förväg. Vi eller vår entreprenör utför sen bytet hos er och tar med sig de gamla kärlen. Efter det lämnas en informationslapp i soprummet eller på kärlen.

Vad är skillnaden mellan ventilerade kärl och icke ventilerade kärl?

Ventilerade kärl har hål på båda sidor för ökad ventilation samt mellanbotten. Dessa kärl används för de flesta hushåll. Icke ventilerade kärl är slutna kärl och kommer främst att ställas ut till verksamheter.

När sker bytet?

Bytet av kärl började under hösten 2021 och fortsatte under våren 2022. Berörda kunder får ett informationsbrev före bytet av kärl.

Måste jag göra något?

Nej. Vi gör bytet åt dig. Om du har speciella önskemål om antal kärl/hämtningsfrekvens som avviker från vårt förslag, kontakta kundtjänst.

Här kan du se din hämtningsfrekvens.

Vad är måtten för de nya standardkärlen?

De nya matavfallskärlen rymmer 140 liter.

Höjd 111,5 cm
Bredd 48,4 cm
Djup 55 cm

Här finns fullständiga mått för de nya standardkärlen Länk till annan webbplats..

Måste jag byta kärl enligt ert förslag?

Förslagen är baserade på ditt nuvarande abonnemang. Om du vill ändra abonnemanget är det bara att kontakta oss.

Kostar bytet något för mig?

Nej. Det ingår i abonnemanget.

Hur mycket betalar jag efter ändringen?

Det beror på det antal kärl och hämtningsintervall du har.

Här är två exempel på de vanligaste ändringarna enligt förslaget:

  • Ett 190-literskärl som töms varje vecka kostar idag 666 kronor per år. Ett 140-literskärl som töms varje vecka kostar 455 kronor per år.
  • Ett 370/400-literskärl som töms varje vecka kostar idag 1542 kronor per år. Tre 140-literskärl som töms varje vecka kostar 1365 kronor per år.

Här hittar du den fullständiga avfallstaxan (PDF) Pdf, 326.4 kB. (på sidorna 11 och 13 finns kostnaderna). Här hittar du vilket tömningsintervall du har idag.

Kommer ni att leverera matavfallspåsar i samband med bytet av kärl?

Nej

Här finns information om papperspåsar för matavfall.

Jag delar sopabonnemang med flera grannar. Kommer ni byta ut kärlen där med?

Ja

Kan jag välja färg på matavfallskärlet?

Nej

Vad händer om vi inte har plats för tre kärl istället för ett stort?

Om du ser att det inte fungerar med fler kärl eller tätare tömning för er så kontakta oss.

Hur stor plats tar de nya kärlen?

Två sopkärl

Exempel på ett 140-literskärl (till vänster) och ett 190-literskärl (till höger).

Fyra sopkärl. Ett stort och tre mindre.

Exempel på ett 370-liters och tre 140-liters (bredd 85 cm respektive cirka 160 cm på rad).

Ett större sopkärl och tre små. De små arrangerade i en trekant.

Exempel på ett 370-liters och tre 140-liters som står i en triangel (bredd 85 cm respektive cirka 110 cm på rad och cirka 115 cm djupt).

Tre sopkärl. Ett större och två mindre.

Exempel på ett 370-liters och två 140-liters (bredd 85 cm respektive cirka 110 cm på rad).

Vi har ett sopskåp som är dimensionerat för 370- eller 400-literskärl. Vad gör vi?

Beroende på hur ert sopskåp är konstruerat kan ombyggnad behövas av till exempel inkast eller kärlstyrning då 140-literskärlet tar mindre plats.

Om det inte finns plats för fler än ett kärl i ert sopskåp kan ni få utöka med fler tömningar per vecka. Eventuella ombyggnationer bekostas av dig som kund.

Här är några exempel på ombyggnationer som kan krävas. (Bilder från sansac.se)

Bild på sopskåp med två inkast. Ett fyrkantigt till vänster och ett runt till höger.

Exempel på sopskåp för de gamla kärlen.

Bygel som hindrar att soppåsen kommer för långt in i skåpet.

En typ av bygel som styr ner soppåsarna i de nya mindre kärlen.

En bockad plåt som stoppar hjulen så att den mindre soptunnan inte hamnar för långt in i sopskåpet.
Bockad plåt som stoppar ett hjul på soptunna.

Plåtar för hjulstopp så att de nya kärlen inte hamnar för långt i ni skåpen.

Galvad plåt med fyrkantigt hål monterat i ett runt sopnedkast så att ytan minskar.

Förminskningsplåt till rund inkastlucka för matavfall.

Ritning på förminskningsplåt till rektangulär inkastlucka för matavfall.

Förminskningsplåt till rektangulär inkastlucka för matavfall.

Kontakta kundtjänst

När vår chatt är bemannad visas en grön knapp nere till höger på skärmen.

Telefon: 018-727 94 00

Stängt Öppnar kl 09.00
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-07-08T08:50:12
Last modified:
2022-10-26T08:53:59
Published:
2021-07-09T08:14:53
Last published:
2022-10-26T08:54:00
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
byte-av-karl-for-matavfall

EPI.Id
1e82bd619a3b4399b523250994a0adad