Till sidans huvudinnehåll

Byte av kärl för matavfall

Med start under hösten 2021 kommer vi att börja byta ut alla större matavfallskärl mot den nya standardstorleken som är 140 liter.

Observera -> det är bara kärlen för matavfall som byts ut. Kärlen för restavfall (brännbart) byts inte.

Vi byter för att förbättra arbetsmiljön för de som hämtar ert avfall. De gamla kärlen på 190, 370 och 400 liter är både en arbetsmiljöbelastning och en säkerhetsrisk för miljöarbetarna.

  • Varje 190-literskärl byts mot ett 140-literskärl
  • Varje 370/400-literskärl byts mot tre 140-literskärl

Om detta passar för era behov behöver ni inte göra något. Om ni vill ändra antal kärl eller hämtningsfrekvens så kontakta vår kundtjänst. Om ni har någon form av speciallösning som till exempel ett sopskåp där bytet inte fungerar så kontakta oss.

Frågor och svar om byte av kärl för matavfall