Villor

Under 2025 planerar Uppsala Vatten att införa fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar i två fyrfackskärl för småhus.

Fastighetsnära insamling, FNI innebär att alla i Uppsalas hushåll ska kunna få restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar hämtade vid fastighetsgränsen, eller i nära anslutning till den.

Införandet av sopkärl med flera fack gör det möjligt för småhusägare att sortera sina förpackningar och tidningar vid bostaden.

Frågor och svar

Tidplan

När införs flerfackskärl för Uppsalas småhus?

Införandet av det nya insamlingssystemet med fastighetsnära insamling för småhus planeras att ske successivt från och med mars 2025.

Abonnemanget

Vad innebär flerfackskärl?

Flerfackskär är sådana kärl som du kan sortera restavfall, matavfall, tidningar, plast-, papper-, metall- och glasförpackningar i.

Det kommer också finnas en farligt avfall-box du kan hänga ut på flerfackskärlet några gånger per år. I den kan du sortera ljuskällor, småelektronik och batterier.

Kommer avgiften att höjas?

Insamlingen av förpackningar är ett producentansvar. Det innebär att Uppsala Vatten är den organisation som kommer att vara ansvariga för hämtningen, men att den ska betalas av producenterna.

Gemensamma hämtplatser och avfallsbehållare

Om flera småhus har en gemensam hämtplats med behållare för insamling av plast-, papper-, metall-, färgade och ofärgade glasförpackningar kan det ge ett avdrag på grundavgiften. Mer info kommer i förslaget till nya avfallstaxan under hösten.

Vad händer om jag sorterar fel?

Om du sorterar avfallen fel kan följden bli att kärlet inte töms eller så debiteras du en felsorteringsavgift.

Hur ofta kommer kärlen att tömmas?

Grundabonnemanget är att kärlet som innehåller matavfall töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde vecka.

Kan jag ändra tömningsintervallet?

Det är inte fastställt ännu. Håll dig uppdaterad dessa webbsidor.

Kommer jag kunna fortsätta att ha dragavstånd?

Ja, hela dragvägen måste vara hårdgjord och en lutning på max 1:12.

Kommer jag kunna fortsätta att hemkompostera?

Ja, men kärlet kommer fortfarande att ha ett fack för matavfall och det blir ingen kostnadsreducering för hemkompostering som tidigare.

Måste jag ansöka om hemkompost?

Den frågan hänvisar vi till miljöförvaltningens riktlinjer Länk till annan webbplats. om hemkompostering.

Platsen

Vad behöver fastighetsägare för småbostadshus tänka på när fastighetsnära insamling införs?

Fastighetsägare för småhus måste vara beredda på att dagens gröna och bruna tunna byts ut mot två större flerfackskärl.

Om du har iordningställt en särskild plats för dagens kärl kan den behöva byggas om för att rymma de större kärlen.

Mått på uppställningsplatsen

På uppställningsplatsen behöver du ha plats för två kärl. De rekommenderade måtten för uppställningsplatsen är:

 • Bredd: 1800 mm
 • Höjd: 1100 mm och med öppet lock 1800 mm
 • Djup: 1000 mm

Kärlen

Mått på kärlen

Fyrfackskärlen är större än de två du har idag. Den stora skillnaden är att du kan källsortera alla förpackningar och tidningar i dem.

Dagens (gröna) 190 liters-kärl

Höjd: 1075 mm
Bredd: 550 mm
Djup: 705 mm

Kommande flerfackskärl

Höjd: 1100 mm (2,5 cm högre)
Bredd: 770 mm (22 cm bredare)
Djup: 900 mm (19,5 cm djupare)

Hur gör jag om något av kärlen går sönder?

Kontaktar Uppsala Vatten via webb eller kundtjänst så lagar eller byter vi ut kärlet.

Hur gör jag om kärlen behöver tvättas?

Det är fastighetsägarens ansvar att rengöra kärlen om och när det behövs.

Volymer inuti kärlen

 • Matavfall: 118 liter
 • Pappersförpackningar: 162 liter
 • Metallförpackningar: 30 liter
 • Returpapper: 60 liter
 • Restavfall: 140 liter
 • Plastförpackningar: 140 liter
 • Färgade glasförpackningar: 45 liter
 • Ofärgade glasförpackningar: 45 liter
Bild över fackföredelningen i flerfackskärlen

Återvinningsstationerna

Kommer återvinningsstationerna att försvinna?

De obemannande återvinningsstationerna kommer att avvecklas på sikt.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-06-01T15:33:51
Last modified:
2023-09-19T15:26:30
Published:
2023-06-22T13:29:57
Last published:
2023-09-19T15:26:31
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id