Elavfall och batterier

I Sverige ska all elutrustning som blir avfall samlas in och hanteras på ett bra sätt, för att skydda miljön och mäniskors hälsa.

Det här kan du lämna

Elavfall är allt som har sladd och/eller batteri. Till exempel:

 • lysrör
 • lågenergilampor
 • glödlampor
 • handverktyg
 • batterier
 • leksaker med inbyggda batterier
 • klockor
 • tv- och radioapparater
 • datorer
 • mobiltelefoner
 • engångsbatterier
 • laddningsbara batterier
 • bilbatterier

Gör så här!

Lämna ditt elavfall på återvinningscentralen. Alla butiker som säljer ny elektronik måste också ta emot och återvinna gamla elprylar. Hur mycket eller hur stora saker butikerna kan ta emot varierar lite med storlek på butiken. Ring gärna butiken och fråga innan, om du vill lämna elavfall.

Batterier kan du lämna på återvinningscentralen, till försäljningsstället eller i ditt soprum/miljöbod. Apparater och leksaker där batteriet är inbyggt lämnar du på återvinningscentralen eller till en butik som säljer elektronik.

Du kan läsa mer om både elavfall och batterier på sopor.nu Länk till annan webbplats..

Det här händer sedan

Farliga ämnen och material tas varsamt tillvara så att de inte sprids vidare till oss människor och vår natur medan värdefulla metaller återvinns. Bly och kadmium används i nya batterier, nickel används i stålverksindustrin, kvicksilvret tas ur kretsloppet och slutförvaras, plast material- eller energiåtervinns.

Mobil insamling av farligt avfall

Två gånger om året rullar vår lastbil och samlar in farligt avfall, elavfall och återbruk på ett antal platser runtom i kommunen.

Läs mer om den mobila insamlingen av farligt avfall här

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:23:18
Last modified:
2023-11-14T13:57:04
Published:
2019-05-09T15:23:21
Last published:
2023-11-14T13:57:04
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
elavfall-och-batterier

EPI.Id
a5c04477ed9d47e59c292185b2dfc675