Till sidans huvudinnehåll

Invasiva växtarter

Invasiva växtarter riskerar att sprida sig kraftfullt på bekostnad av andra växter som konkurreras ut. Om du hittar invasiva växtarter i din trädgård ska du lämna in dem i förslutna förpackningar till återvinningscentralen.

Det här kan du lämna

Alla invasiva växtarter.

De vanligaste arterna är:

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Gul skunkkalla
  • Vresros

Gör så här!

Om du upptäcker invasiva frammande växtarter i din trädgård, ta bort dem direkt så sprids de inte vidare så lätt. Tänk på att få bort hela växten, framför allt frön och rotdelar. Förpacka avfallet i försluten förpackning direkt. Invasiva växtarter bör transporteras till återvinningscentralen i förslutna säckar. 

Det är viktigt att du informerar personalen på återvinningscentralen om att du lämnar invasiva växtarter så att de inte, av misstag, hamnar i vanligt trädgårdsavfall.

Det här händer sedan

Växtdelarna som kastas i det brännbara avfallet går direkt till förbränningsugnen utan att krossas och behandlas.

Läs gärna mer om invasiva växtarter hos Naturvårdsverket (öppnas i ett nytt fönster)

Bekämpning av jätteloka

Sedan 2016 kartlägger och bekämpar Uppsala kommun jätteloka som växer på kommunens mark. Jättelokan är farligt på grund av att den innehåller furokumariner som påverkar hudens känslighet för solljus och kan orsaka brännblåsor.

Gör gärna en felanmälan i kommunens felanmälningssystem (öppnas i ett nytt fönster) om du hittar en växtplats med jätteloka.