Plast - så sorterar vi den i Uppsala

Vid sortering av plastavfall så skiljer vi på plastförpackningar och övrigt plastavfall.

Sortering av plastförpackningar

Plastförpackningar är till exempel tomma schampoflaskor, yoghurtburkar eller plastkapylser och lock. Hit räknas både hårda och mjuka plastförpackningar och de ska sorteras ut och lämnas på återvinningsstationen. Det finns också möjlighet att lämna plastförpackningar på alla Uppsalas återvinningscentraler.

Sortering av övrigt plastavfall

Mindre plastprodukter, till exempel trasiga leksaker, engångsbestick eller tandborstar, ska sorteras i restavfallet hemma (tidigare kallat brännbart hushållsavfall).

Plastprodukter som är stora och skrymmande (ibland kallat kommunplast) och som inte passar i hushållssoporna, till exempel plastmöbler, pulkor och dräningersrör ska sorteras som hårdplast på återvinningscentralen.

Det här händer med den inlämnade plasten

Plastförpackningar

Plastförpackningar omfattas av ett producentansvar. Det betyder att det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar som ansvarar för att de återvinns. Kostnaden för återvinning av plasten är inkluderad i priset du betalar för varan. Från 2024 är det kommunen (via Uppsala Vatten) som ansvarar för att förpackningarna från privatpersoner samlas in. Företag och verksamheter får själva lämna sina förpackningar till NPA Länk till annan webbplats. eller anlita en entreprenör.

På sopor.nu finns en beskrivning av vad som händer med plastförpackningarna Länk till annan webbplats..

Övrigt plastavfall

Vissa hårdplastprodukter (till exempel plastmöbler, pulkor och dräningersrör) kan materialåtervinnas.

Plastsortering i framtiden

För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. Därför är det viktigt att sortera ut den plast som går att återvinna och göra nya produkter av.

Uppsala Vatten fortsätter att bevaka plastproduktsmarknaden och frågan om utveckling av återvinning av plastprodukter i framtiden.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2024-05-15T09:18:37
Last modified:
2024-05-31T09:38:16
Published:
2024-05-31T09:38:17
Last published:
2024-06-11T13:40:48
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id