Till sidans huvudinnehåll

Betong + Grus & sten

Lämnas som grovafall på en återvinningscentral.

Sten, grus, jord, betong, kakel, klinker, tegel, keramik lämnas i container på återvinningscentralen.