Till sidans huvudinnehåll

Metallförpackningar

Det här kan du lämna

  • konservburkar
  • metallfolie
  • aluminiumformar
  • lock och kapsyler
  • läkemedelsrör
  • tuber, till exempel kaviartuber
  • tomma sprayburkar
  • dryckesburkar utan pant
  • folieformar

Gör så här!

Lämna förpackningarna på återvinningsstationen eller i ditt soprum/miljöbod. Böj in vassa lock på konservburkarna och låt hatten på kaviartuben sitta kvar. OBS! Lämna burkar med färg- eller limrester som farligt avfall och pantflaskor till butiken.

Det här händer sedan

Järn och aluminium skiljs åt med hjälp av magneter. Metallerna smälts sedan ned och används för tillverkning av nya produkter. Om alla aluminium- och stålförpackningar i Sverige källsorteras sparar det energi som räcker till att värma upp 13 900 småhus per år.