Till sidans huvudinnehåll

Restavfall (brännbart)

Det som du kan lägga i fastighetens tunna för restavfall (brännbart). Det är oftast en grön tunna.

I korthet är det avfall som inte går att återvinna eller ta om hand på något annat sätt. Till exempel:

  • grova köttben
  • gummi
  • dammsugarpåsar
  • blöjor och mensskydd
  • hygienartiklar
  • snus
  • fimpar
  • kattsand
  • kuvert
  • plastsaker som inte är förpackningar