Till sidans huvudinnehåll

Tryckimpregnerat virke

Lämnas som grovavfall på en återvinningscentral.

Om du har telefonstolpar som är längre än 5 meter hänvisar vi dig till Hovgårdens återvinningscentral