Fastighetens kärl för restavfall (brännbart)

Släng avfallet i kärlet för restavfall (brännbart). Avfallet energiutvinns och blir till fjärrvärme.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-08-17T13:02:46
Last modified:
2022-10-04T08:52:18
Published:
2022-08-17T13:02:47
Last published:
2022-10-04T08:52:18
Template
Avlämningsplats


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id