Sorteringsguide

Om du sorterar ut matavfall och förpackningar kan du minska antalet tömningar av restavfallet (tidigare brännbart) och spara pengar. När du källsorterar ditt avfall sparar du dessutom på jordens resurser och bidrar samtidigt till en bättre miljö.

Q

  X

   EPI debug

   Created:
   2022-08-17T11:10:40
   Last modified:
   2022-09-22T13:40:16
   Published:
   2022-08-17T11:10:43
   Last published:
   2022-09-22T13:40:16
   Template
   Bred sida


   EPI.PageType


   EPI.PageURLSegment


   EPI.Id