Till sidans huvudinnehåll

Tidningar och förpackningar

Tidningar och förpackningar lämnar du till en återvinningsstation. I en del flerbostadshus finns det också sophus eller miljöbodar där man kan lämna förpackningar. Du kan också lämna in dem på någon av våra återvinningscentraler. De inlämnade tidningarna och förpackningarna återvinns sedan till nya produkter.

På återvinningsstationerna kan du lämna:

  • tidningar
  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar
  • metallförpackningar
  • glasförpackningar

I menyn kan du läsa mer om hur du ska sortera dina tidningar och förpackningar, och vad som händer med dem när du lämnat in dem till återvinning.

Hitta till återvinningsstationerna

Det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer tidningar och förpackningar som ansvarar för att de samlas in och återvinns. Det kallas för producentansvar. Producenterna har bildat en gemensam organisation som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (öppnas i ett nytt fönster). Det är de som äger och driver återvinningsstationerna. På deras webbplats kan du hitta din närmaste återvinningsstation (öppnas i ett nytt fönster). Där kan du också anmäla om det är skräpigt på en återvinningsstation eller om den behöver tömmas (öppnas i ett nytt fönster).

Här slänger du förpackningar!

Hitta din närmaste återvinningsstation på FTI:s webbplats.

Hitta en återvinningsstation – ftiab.se (öppnas i ett nytt fönster)

Öppettider återvinningscentraler

Här hittar du öppettiderna för våra återvinningscentraler.