Papperspåse för matavfall

I Uppsala använder vi papperspåse för matavfallet.

Behöver du fler påsar?

Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, samfälligheter eller liknande, som kan ta emot minst en halvpall med papperspåsar, kan kostnadsfritt beställa påfyllningar på sidorna för Självservice.

Verksamheter och institutionsboenden (vissa äldreboenden och studentkorridorer) kan köpa papperspåsar av oss, mer info finns på företagssidorna.

Skolor och förskolor som vill undervisa om matavfallsåtervinning kan beställa material (papperspåsar och ventilerade hållare) kostnadsfritt från Uppsala Vatten i vårt beställningsformulär för skolor och förskolor.

Småhusägare kan också beställa påfyllning med hemleverans i ett särskilt formulär under Självservice. Observera att påsarna är gratis, men att vi tar en avgift för själva leveransen. 

Boende i småhus, mindre flerbostadshus, samfälligheter eller liknande med begränsade lagringsmöjligheter kan fylla på med papperspåsar på återvinningscentraler eller servicepunkter, som du hittar i listan här nedanför.

Saknar du startpaket?

Den stora utdelningen av papperpåsar och hållare blev klar i slutet av 2021. Om din bostadsrättsförening, flerfamiljsfastighet, samfällighet eller liknande inte har fått startpaketet beror det troligtvis på att vi inte fått någon kontaktperson som kunde ta emot leveransen. Ansvarig person behöver skicka kund-/anläggningsnummer och kontaktperson med telefonnummer till kundtjanst@uppsalavatten.se för att vi ska kunna leverera startpaket.

För enskilda fastigheter är det snabbaste sättet att hämta själv på någon av våra återvinningscentraler. Annars kontakta oss, så löser vi det.

Hur använder jag papperspåsarna?

Papperspåsarna ska användas med den ventilerade hållaren. När de används tillsammans torkar påsen upp och håller bättre när du bär ut den.

För att hållaren ska fungera ska den placeras välventilerat för sig själv och inte i ett annat kärl. Den nya hållaren ersätter ditt nuvarande matavfallskärl i köket.

Placera påsen i hållaren. Om du viker ner kanten på påsen står den stadigare. Använd endast påsar från Uppsala Vatten.

En bunt papperspåsar innehåller 80 påsar och räcker ett halvår om du byter varannan – var tredje dag. Förbrukningen är ungefärligt genomsnitt för ett hushåll, men vissa förbrukar fler och andra färre.

Fyll inte påsen över den streckade linjen. Kom ihåg att bara lägga matavfall i påsen. Låt blött matavfall rinna av i vasken. Byt påse när den börjar bli full, vid normal användning varannan – var tredje dag.

Stäng påsen genom att vika eller rulla ihop kanten. Släng påsen i ditt vanliga sopkärl för matavfall.

Vilka papperspåsar kan jag använda?

Papperpåsarna för matavfallet ska hålla en viss standard för att fungera i vår biogasanläggning. Uppsala Vattens egna påsar är det säkraste valet, men vissa livsmedelsbutiker säljer frukt och grönt i papperspåsar av samma kvalitet. Dessa påsar går också bra att använda, men fråga gärna butiken om de är godkända för att återanvända till matavfall.

Blir det inte kladdigt med papperspåse?

Det kan finnas risk för kladd. För att undvika att det blir kladdigt finns en del råd.

  • Använd alltid den speciella påshållaren. Den hjälper till att hålla matavfallet torrt genom att den är välventilerad. Påshållaren kommer att delas ut gratis i samband med bytet till papperspåsar.
  • Om matavfallet är mycket blött ska du låta det rinna av i vasken innan det läggs i påsen.
  • Lägg gärna hushållspapper eller någon använd servett i påsen. Det torkar upp och passar till exempel perfekt när du torkar fettet ur stekpannan. (Det är också bättre för avloppsledningarna än att diska ur fettet.)
  • Följ de instruktioner om fyllnadsmängd som finns på påsen för att undvika att den blir överfull.

Hur blir jag av med lukt och fluglarver i bruna tunnan?

Om du får problem med dålig lukt och insekter så spreja soptunnans insida och kant med ättika när du rengjort den.

Vad gör jag med behållaren när jag flyttar?

Hållaren för papperspåsar ska lämnas kvar när du flyttar. Den hör, liksom avfallskärlen, till fastigheten.

Hur gick utdelningen av starkit med papperspåsar och hållare till?

Vi genomförde utdelningen av startkit med papperpåsar och hållare till hushållen under 2020 och 2021.

Hur du fick ditt startkit beror på hur du bor. Om du bor i flerbostadshus med fler än tio lägenheter fick din bostadsrättsförening, fastighetsägare eller samfällighet ett brev med instruktioner om att ange en kontaktperson som kunde ta emot en leverans med startkit från oss. Dessa kunde sedan delas ut eller göras tillgängliga för hämtning i flerbostadshuset.

Mindre bostadsrättsföreningar och småhus/villor fick ett brev från oss som förvarnade om att vi dyker upp med en leverans som vi ställde vid huset, sopkärlen eller ingången.

Har din fastighet fått för få startpaket?

Vi levererar det antal hållare som motsvarar antalet grundavgifter ni betalar och som finns registrerat i våra kundsystem. Om ni har fått för få startkit beror det sannolikt på att uppgifterna i kundsystemet inte har uppdateras.

Flerbostadshus som byggt om till fler eller färre lägenheter måste rapportera det till oss och till fastighetsregistret för att betala rätt antal grundavgifter. Samma sak gäller för småhus med en eller flera uthyrningsdelar.

Korrigera gärna det direkt via ett meddelande till vår kundservice.

Hur monterar jag hållaren?

Hur just du väljer att montera eller placera hållaren är helt upp till dig och vad som fungerar i ditt kök. Det finns flera möjliga sätt att installera hållaren hemma i köket.

Den ventilerade hållaren är framtagen för att uppfylla svensk standard i en återvinningslåda under bänken eller spisen i köket. Många svenska hushåll kan bara byta ut ett av sina befintliga kärl mot den nya hållaren. Många helt nya kök innehåller också redan en medföljande ventilerad hållare.

Hållaren kan också, för den som vill, hängas upp på insidan av en skåpsdörr med hjälp av två träskruvar/en särskild hängare som kan hämtas på återvinningscentralen. Markera med hjälp av hållaren var du har de två yttre ventilationshålen på långsidan. Skruva i skruvarna i skåpsdörren tills du når distansen mellan gängor och skruvhuvudet. Hållaren hängs upp på skruvarna i de två yttersta ventialationshålen på långsidan. Klicka här för att se en bildinstruktion för monteringen Länk till annan webbplats.. (OBS, de två hålen på kortsidan är förberedda för ett handtag.)

Många har också hållaren fristående under eller till och med på sin diskbänk.

Varför införs papperspåsar?

För att minska användningen av plastpåsar i samhället och bidra till klimatvinst genom minskat koldioxidutsläpp. Vi vill också att biogödseln, det som blir kvar när man utvinner biogas, ska bli fritt från plast. Vi tror också att det kommer att bli lättare att sortera rätt. När papperspåsarna används med den anpassade hållaren minskar ofta problem med fukt och lukt.

IVL Svenska miljöinstitutet tog på uppdrag av Uppsala Vatten fram en livscykelanalys av olika påsalternativ. Rapporten Länk till annan webbplats. (pdf) hittar du på IVL Svenska miljöinstitutets webbplats.

Varför användes inte papperspåsar från början?

Uppsala kommun var mycket tidigt ute med att samla in matavfall och har samlat in matavfall sedan 1994. Då var plastpåsar det bästa sättet för insamlingen eftersom hushållen ändå bar hem mat och varor i dessa och de kunde återanvändas. Det här har ändrats i och med att användningen av plastpåsar har minskat i samhället. Att använda plastpåsar som tillverkats bara för att slängas bort är ett av de sämre alternativen.

Plasters miljöpåverkan ifrågasätts också mer idag än tidigare. Både den ökande nedskräpningen i naturen och olika plastkemikaliers påverkan på människor och djur. Idag är Uppsala en av de sista kommunerna som samlar in matavfall i plastpåsar.

Vore det inte bättre med fossilfria plastpåsar?

All tillverkning av påsar har klimatpåverkan, oavsett om påsen är en plastpåse av fossilfri bioplast eller om det är en papperspåse. Vi har gjort en livscykelanalys där man jämfört olika typer av plastpåsar och papperspåsar Länk till annan webbplats. för avfallsinsamling. Analysen visar att det totalt sett bästa valet ur klimatsynpunkt är papperspåsen. Dessutom är klimatpåverkan bara en av flera miljöaspekter att ta hänsyn till vid avfallsinsamling. Vid behandlingen på biogasanläggningen måste all plast sorteras bort, eftersom biogödseln ska spridas på åkrarna. Minskad plastanvändning leder därför till minskad spridning av plast i naturen.

Varför har ni inte valt påsar av majsstärkelse?

Det finns flera anledningar till varför vi inte väljer att samla matavfall i majspåsar. Majsstärkelsepåsen är en bioplast som ska vara komposterbar men i en biogasanläggning hinner påsen inte brytas ned. Den måste därför sorteras ut som alla andra plastpåsar så att den inte förorenar biogödseln. Papperspåsen behöver inte avskiljas. Majsstärkelsepåsar fungerar dessutom dåligt i vår förbehandling vid biogasanläggningen. De är sega och virar sig kring rörliga delar och orsakar driftproblem.

Majsstärkelsepåsar som finns på marknaden idag innehåller fortfarande en mängd fossil olja (polyester, framställd ur råolja). Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt helt framställd ur förnyelsebar råvara, vilket papperspåsen är.

Kan inte komposterbara biopåsar användas istället?

Inte ens så kallad nedbrytbar bioplast bryts ned under behandlingen på Uppsala Vattens biogasanläggning. Så kallade bioplaster kräver industriellt kontrollerad kompostering för att brytas ned. I naturen bryts de möjligen ned något snabbare än de omkring 400 år som krävs för fossil plast men troligen tar det åtminstone 200 år. Vad som långsiktigt är sant vad gäller nedbrytningstid, kemikaliernas påverkan och vilka följder det får för oss och naturen är svårt att veta eftersom plastprodukter, i ett historiskt perspektiv, inte funnits särskilt länge.

Dessutom ger papperspåsen en tydlig signal om att plast inte hör hemma i matavfallet.

Kommer bytet att innebära en ökad kostnad för hushållen?

Ja, kostnaderna kommer troligtvis att öka. I dagsläget kan vi inte säga hur mycket, men införandet beräknas kosta cirka 10 miljoner och sedan blir det en årlig merkostnad på ungefär 7 miljoner kronor. Främst är det tillverkning och distribution av papperspåsar som kostar. (Påsarna och den ventilerade hållaren till dem ska delas ut till alla kunder.) Vi får däremot en lägre behandlingskostnad för matavfallet med papperspåsar.

Exakt hur kostnaderna kommer fördelas om papperspåsar införs vet vi inte i dagsläget men en preliminär prognos kan vi få om vi slår ut den årliga kostnaden på alla hushåll. Då rör det sig om cirka 5-6 kronor per månad. Det motsvarar kostnaden för två eller tre plastpåsar köpta i mataffären.

Vi hoppas att fler kommer att bli mer noggranna med att sortera ut matavfall och förpackningar från sitt brännbara avfall. Genom att göra rätt kan du alltså i bästa fall minska dina egna kostnader. Kontakta i så fall vår kundservice som kan hjälpa dig ändra abonnemanget för tömning av den gröna tunnan.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-10T18:01:39
Last modified:
2024-05-07T11:10:25
Published:
2022-04-08T09:56:56
Last published:
2024-05-07T11:10:26
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
papperspasar-for-matavfall

EPI.Id
d81909dcc70142fabdb9bca24920ddac