Fallfrukt

Fallfrukt ska inte slängas som matavfall i den bruna tunnan. Anledningen till det är att tunnan riskerar att bli för tung av all frukt när den ska tömmas.

Lämna fallfrukt på återvinningscentralen

Fallfrukt räknas som trädgårdavfall och ska sorteras som det på återvinningscentralen. En del av året har vi också särskilda containrar för fallfrukt.

Fallfrukten blir till biogas

Den insamlade fallfrukten transporteras till vår biogasanläggning vid Kungsängens gård där den rötas och blir till biogas som bland annat används som drivmedel i Uppsalas stadsbussar.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-04-14T12:05:11
Last modified:
2024-04-22T10:37:20
Published:
2023-04-14T12:11:55
Last published:
2024-04-22T10:37:21
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id