Vintertips från sophämtaren

En snöig, skottad väg med en sopbil och en kvinna i varselkläder som drar en soptunna

När vintern med snö eller kyla är här, vill vi ge dig några tips som hjälper oss i vårt arbete att hämta ditt avfall.

Du kan hjälpa oss att förenkla hämtningen av avfall och slam. Det viktigaste är att se till att vägen till avfallsbehållaren är framkomlig, skottad och halkbekämpad.

Gör det här så att vi kan hämta ditt avfall och slam när det är vinterväder

  • Skotta och sanda där vi ska dra avfallskärlet
  • Placera avfallskärlet med hjulen i dragriktningen
  • Ta bort snövallar mot gatan
  • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän plats
  • Ploga och sanda eventuell vändplats
  • Håll gångvägen till slambrunnen snöfri och sanda vid behov
  • Skotta fram locket på slambrunnen

Fryser ditt matavfall fast i kärlet?

Låt alltid avfallet rinna av så att det blir så torrt som möjligt innan det läggs i kärlet.

Blir ditt avfallskärl inte tömt?

Anmäl utebliven hämtning här

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-12-11T16:18:45
Last modified:
2022-12-13T09:25:09
Published:
2019-12-11T16:21:26
Last published:
2022-12-13T09:25:09
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
vintertips-fran-sophamtaren

EPI.Id
be6ce349edf04baa9736cd5adb7caf40