Annat avfall

Uppsala Vatten tar emot de flesta typer av avfall som uppkommer i ett hushåll. Men det finns vissa typer av avfall som vi inte kan ta emot.

En del avfall måste lämnas tillbaka till återförsäljare, andra produkter hanteras av branschspecifika återvinningsaktörer som till exempel bilskrotar.

Vissa avfall kan du lämna till återvinningscentralerna om det rör sig om mindre mängder men större mängder kan vara avgiftsbelagda.

Om du är osäker på hur du ska hantera avfallet kontakta gärna Uppsala Vattens kundtjänst.

Vanligt annat avfall

Bilar

Kontakta ett bilskrotningsföretag.

Döda sällskapsdjur, kadaver

Kontakta din veterinär eller någon som erbjuder krematorieverksamhet för djur. Till exempel Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats..

Mopeder

Kontakta ett bilskrotningsföretag.

Slakteriavfall

Kommunen är inte skyldig att hämta slaktavfall och vi tar inte heller emot slaktavfall på återvinningscentralerna.

Större mängder som till exempel hud, skelett och organ från ett helt vildsvin eller älg - här hänvisar vi till Jordbruksverket som har en sida om hantering av produkter från jakt och fiske Länk till annan webbplats..

Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats. på Ultuna har en förbränningsanläggning där de tar emot slaktavfall och döda djur mot betalning.

Mindre mängder som uppkommer i ditt kök i samband med styckning och tillagning får läggas i tunnan för restavfall. Avfallet ska läggas i en soppåse, påsen ska knytas ihop ordentligt och placeras i din tunna för restavfall. Avfallet får inte utgöra en oangelägenhet för exempelvis tömningspersonal eller grannar.

Åkgräsklippare

Kontakta ett bilskrotningsföretag.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-08-17T13:21:24
Last modified:
2024-05-14T11:28:04
Published:
2022-08-17T13:21:24
Last published:
2024-05-14T11:28:04
Template
Avfallstyp


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id